Kontakt oss Executive Master of Management

Våre studiekoordinatorer er ansvarlige for alt det praktiske ved kursgjennomføringen, og er studentenes faste kontaktperson fra søknad til eksamen.

OSLO:  
Camilla Roede Skevik
Tlf: 46 41 03 66
@: camilla.r.skevik@bi.no
Endringsledelse
Human Resource Management
Lederutvikling i organisasjoner
Personal- og arbeidsjus
Påvirkning og makt i lederrollen
Elisabeth Margot Lund
Tlf: 46 41 00 73
@: elisabeth.m.lund@bi.no

Anvendt økonomi og ledelse 
Digital kommunikasjonsledelse
Governance: Risikostyring, compliance og internrevisjon
PR-ledelse og strategisk kommunikasjon 
Samspill og ledelse
Teamledelse

Katrine Sveen Fjellestad
Tlf: 46 41 09 21
@: katrine.s.fjellestad@bi.no
Nyskaping og kommersialisering
Prestasjoner i organisasjoner
Prosjektledelse
Strategisk ledelse 
Kathrine Solbak
Tlf: 46 41 00 27
@: kathrine.solbak@bi.no 
Corporate Business Analytics
Consulting
Identitet og merkevarebygging
Ledelse; makt og mening
Økonomi for beslutningstakere 
Djordje Maric
Tlf: 98 25 17 85
@: djordje.maric@bi.no 
Analytics for Strategic Management 
Finansiell strategi 
Grønn vekst og konkurransekraft 
Global Strategy and Entrepreneurship 
Srategisk forretningsutvikling og innovasjon 
   
BERGEN:  
Marianne G. Farsund 
Tlf: 98 25 16 06
@: marianne.g.farsund@bi.no
 
   
STAVANGER:  
Hege Hovland 
Tlf: 98 25 17 15
@: hege.hovland@bi.no
 
   
TRONDHEIM:  
Hege Fauskanger Lie
Tlf: 98 25 17 52
@: hege.f.lie@bi.no