Executive Master of Management

Metodekurs

Når du tar et masterprogram står arbeidet med prosjektoppgaven sentralt. Ønsker du ekstra forberedelse for dette arbeidet, har du som student på Master of Management tilbud om gratis kurs i kvalitativ og kvantitativ metode.

Hvorfor dette kurset?

Hensikten med kursene er å gjøre studentene enda bedre i stand til å skrive en prosjektoppgave ved å:

  • utvikle forståelse av sentrale begreper innen metode
  • utvikle kunnskap i å analysere forskningsmateriale
  • tilegne seg metodiske kunnskaper og kunne anvende dem

Metodekursene er gratis, og ikke obligatorisk. Vi gjør oppmerksom på at metode også vil gjennomgås på hvert masterprogram. På noen få programmer vil prosjektoppgaven være basert på andre metoder, som da dekkes gjennom de aktuelle programmene.

Metodekursene gjennomføres ved Handelshøyskolen BI - campus Oslo, men er også åpent for alle Master of Management-studentene på studiestedene i Bergen, Stavanger og Trondheim.

Gjennomføringsplan 2017/2018

Kurs i metodevalg og oppgaveskriving

Lørdag 21. oktober 2017 kl. 10.00 - 17.00

Kurset tilbys ved Handelshøyskolen BI - campus Oslo.

Påbygningskurs i kvalitativ metode

Kurset er workshopbasert med utgangspunkt i at man ved tidspunktet for kursets del I og del II er i forskjellige faser av oppgaveskrivingen.

Man kan melde seg på en eller begge dager. Vi anbefaler studentene å delta begge dagene.

Del I:
Lørdag 20. januar 2018 kl. 10.00 - 16.00

Del II:
Mandag 19. mars 2018 kl. 16.00 - 20.00

Kurset tilbys ved Handelshøyskolen BI - campus Oslo.

Påbygningskurs i kvantitativ metode

Kurset er delt i to deler over tilsammen tre dager. Kursets første del er rettet mot utvikling og design av en undersøkelsesmodell og spørreskjema.

Del II er en workshop over to dager hvor man gjennomfører en analyse av data samlet inn via spørreskjema. Det blir benyttet et gjennomgående eksempel med tilhørende datasett, men man kan med fordel også ha med egne data.

Du kan melde deg på en eller begge delene av kurset. Vi anbefaler studentene å delta på begge delene. Del II er en integrert modul og det vil være vanskelig å få utbytte av dag to uten å ha deltatt på dag en.

Del I:
Mandag 4. desember 2017 , 09.00 - 16.00

Del II:
Mandag 19. - tirsdag 20. mars 2018 , 09.00 - 16.00

Kurset tilbys ved Handelshøyskolen BI - campus Oslo.
Kurset kan også gjennomføres som et selvstudium, se beskrivelse på kurssiden på itslearning.

Praktisk informasjon vedrørende alle metodekursene

Påmelding er ikke nødvendig, det er bare å møte opp. Kurset er gratis og frivilling. Ingen servering, men forsyn deg gjerne med kaffe/te og vann i Executive mingleområde i A2, campus Oslo. Henviser ellers til kiosk, bakeri og caféer i Nydalen, Oslo.