Kursbeskrivelse

Jus for revisorer

Introduksjon

Kurset tar opp sentrale juridiske emner som revisor forutsettes å ha kunnskap om.

Kursets innhold

Juridiske emner står svært sentralt i revisors arbeidsoppgaver og kurset omfatter en generell innføring i juridisk metode. Kurset dekker også norsk regnskapsrett og lovbestemmelsene som definerer revisors rammebetingelser, herunder hvordan disse er tilknyttet EU-retten. Videre dekker kurset bokføringsloven og insolvensrett. 

Læringsmål

Etter kurset skal studentene ha tilegnet seg kunnskap innen sentrale rettsområder og om generell juridisk metode. De skal kunne vurdere regelverket innen revisors yrkesutøvelse, og skal videre kunne identifisere rettslige problemstillinger innen fagområdene som kurset dekker, slik at de kan kommunisere godt med jurister.»

 

Eksamensform

  • Skriftlig eksamen: 100%