Kursbeskrivelse

Jus for revisorer

Introduksjon

Kurset tar opp sentrale juridiske emner som revisor forutsettes å ha kunnskap om.

Kursets innhold

Regnskapsrett, revisjonsrett, bokføringsrett, insolvensrett, juridisk metode.

Læringsmål

Juridiske emner står svært sentralt i revisors arbeidsoppgaver. MRR-studentene har særskilte obligatoriske kurs innen disse fagområdene. Kurset Jus for revisorer samler en del av de øvrige juridiske emnene som revisorer må ha innsikt i. Målsettingen med kurset er at studentene skal få god kunnskap innen sentrale rettsområder og om generell juridisk metode. Kurset skal gi studentene kunnskap i å vurdere regelverket innen revisors yrkesutøvelse, og studentene skal videre kunne identifisere rettslige problemstillinger innen fagområdene som kurset dekker, slik at de kan kommunisere godt med jurister.

Kurset omfatter en generell innføring i juridisk metode. Kurset dekker også norsk regnskapsrett og lovbestemmelsene som definerer revisors rammebetingelser, herunder hvordan disse er tilknyttet EU-retten. Videre dekker kurset bokføringsloven og insolvensrett.

Eksamensform

  • Skriftlig eksamen: 100%