Kursbeskrivelse

Selskapsrett og finans

Eksamensform

  • Innleveringsoppgave: 50%
  • Skriftlig eksamen: 50%