Kursbeskrivelse

Skatt- og avgiftsrett, basis

Introduksjon

GRA 6222 er opprinnelig et kurs som går i vårsemesteret. Høstkurset er derfor en kortversjon av kurset.

Kursets innhold avgrenses mer med de emner og problemstillinger som gjennomgås i undervisningen.

Kursets innhold

 • Fritaksmetode og aksjonærmodell
 • Deltagermodell og foretaksmodell
 • Kontinuitetsprinsipper
 • Innmatsalg vs aksjesalg
 • Fusjon/fisjon og andre omorganiseringer
 • Inn- og utflytting
 • Bostedsbeskatning
 • Innføring i sentrale emner innen internasjonal skatterett
 • Endring av ligning
 • Tilleggsskatt

Undervisningen i merverdiavgiftsrett vil særlig rette seg mot følgende emner:

 • Avgiftsrettens grunnbegreper
 • Fradragsretten for inngående merverdiavgift
 • Beregningsgrunnlaget for mva
 • De sentrale unntak og fritak for mva
 • Import og eksport av varer og tjenester
 • Reglene for uttaksmerverdiavgift
 • Justeringsreglene

Læringsmål

Kurset skal gi studentene en solid innsikt i selskapsbeskatning (fortsettelse fra det obligatoriske selskapsrettskurset), deltagerligning, foretaksmodell og ligningsforvaltningsrett. Det vil bli gitt en innføring i internasjonal skatterett og EØS-skatterett. Videre gir kurset en solid innsikt i sentrale regler om omsetnings-, uttaks- og innførselsmerverdiavgift, og reglene om merverdiavgiftskompensasjon.

Eksamensform

 • Skriftlig eksamen: 100%