Kursbeskrivelse

Avgiftsrett, fordypning

Introduksjon

Kurset er et valgkurs for masterstudenter i revisjon og regnskap.

Målet med kurset er at studentene skal bli kvalifisert til å håndtere avgiftsrettslige arbeidsoppgaver innen privat næringsliv, frivillige organisasjoner og offentlig sektor.

Interessen for avgiftsrettslige problemstillinger har vært økende i både næringsliv og offentlig sektor de senere år. Dette må ses på bakgrunn av at merverdiavgift er en meget betdelig inntektskilde for staten, og at både selskaper, kommuner og frivillige organisasjoner risikerer å pådra seg betydelige tap ved uriktig avgiftsbehandling.

Studentene må ha fullført kurs i selskapsbeskatning og avgiftsrett, samt i rimelig grad selskapsrett og regnskapsrett, før dette kurset.

Kursets innhold

 • Omsetningsbegrepet
 • Vilkårene for å være avgiftssubjekt
 • Unntak og fritak fra loven
 • Fradragsrett
 • Uttak
 • Justeringsregler
 • Innførselsmerverdiavgift, herunder relevant tollrett
 • Bokføringsregler av betydning for avgiftsretten
 • Tilleggsavgift
 • EUs avgiftssystem (hovedtrekk)
 • Avgiftsspørsmål ved internasjonal handel

Læringsmål

Kurset skal gi studentene en solid forståelse av de norske reglene om merverdiavgift ved omsetning og uttak i Norge, og eksport og import fra/til Norge. I tillegg skal studentene få forståelse for hovedtrekkene i EUs avgiftssystem og prinsippene for avgift og toll ved internasjonal handel.

Eksamensform

 • Skriftlig eksamen: 100%