Kursbeskrivelse

Skatterett, fordypning

Introduksjon

Kursets innhold avgrenses mer gjennom emner og de problemstillinger som gjennomgås i undervisning, enn nøyaktig pensumangivelse.

Kursets innhold

  • Inn- og utflytting
  • Bostedsbeskatning
  • Skatteavtaler
  • Kredittregler
  • NOKUS-regler (CFC)
  • Internprising
  • Omgåelse
  • EØS-skatterett
  • Internasjonal skatteplanlegging

Læringsmål

Kurset skal gi studentene en solid forståelse av skattereglene om selskaper. Det vil bli lagt hovedvekt på internasjonale spørsmål. Studentene skal ha inngående kunnskap om skatteavtaler, herunder forholdet mellom nasjonal skatterett og skatteavtaler. Videre skal studentene ha god forståelse for internprisingsregelverket. Dette gjelder både reglene i norsk rett og i skatteavtalene. EU-rettens betydning for nasjonal skatterett er også viktig. Det er særlig reglen om de fire frihetene og statsstøtteregelverket som er sentrale.

Eksamensform

  • Skriftlig eksamen: 100%