-
Forretningsjus og økonomi

Norges første mastergrad i forretningsjus og økonomi

Gjennom et tverrfaglig samarbeid mellom de forretningsjuridiske fagene og de økonomiske fagene lanserer nå BI en 2-årig mastergrad i forretningsjus og økonomi.

– Den nye mastergraden er utviklet i tett samarbeid med representanter fra næringsliv, offentlig sektor og advokatbransjen. Kandidater som evner å kombinere økonomiske- og juridiske fag vil være svært attraktive i arbeidsmarkedet i årene fremover, sier rektor Inge Jan Henjesand.

Innholdet i programmet er tilpasset både offentlig sektor og næringsliv. Arnhild Dordi Gjønnes, advokat i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), er glad for at BI nå vil tilby en slik kombinasjonsutdanning.

"Det har vært spennende å delta i prosessen som har ledet frem til dette programmet. Vi ser at det er et stort behov for denne kompetansen i næringslivet, spesielt hos små og mellomstore bedrifter."

Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Bilde: Moment studio

Programutviklingen skjer på bakgrunn av positive erfaringer med bachelorprogrammet i forretningsjus og økonomi og næringslivets etterspørsel etter høyt kvalifiserte kandidater innenfor fagkombinasjonene jus og økonomi.

- Man har lenge hatt utdannelse av företaksjurister i Sverige, og graden cand. merc.(jur.). i Danmark. Det er på høy tid vi får noe slikt i Norge også. De fleste jurister blir ikke advokater eller dommere, og det vil ganske sikkert være etterspørsel i næringslivet og i offentlig forvaltning etter folk med denne form for blandingskompetanse, sier Olav Torvund, jusprofessor ved UiO, på sin blogg.

Hvorfor er den tverrfaglige kompetansen så ettertraktet?

Konkurransen mellom virksomheter blir stadig tøffere, marginene for hva som skiller suksess og fiasko er små og det er viktigere enn noen gang å ta de rette valgene. Jussen bør være en fundamental del av virksomhetens forretningsperspektiv. Å ikke handle i samsvar med lovverket kan få store økonomiske og omdømmemessige konsekvenser. Å forstå, tolke og ta gode beslutninger ut ifra lovverket er en kompleks oppgave som påvirker ulike/store deler av virksomheten, og bør samspille med virksomhetens strategiske og økonomiske interesser.

 

"Fremtidens kandidater må være i stand til å vurdere problemstillinger ut ifra både økonomiske og rettslige perspektiv. For å kunne ta gode og bærekraftige beslutninger, må virksomheter ha kandidater som evner å se helheten og sammenhengene i problemstillinger."

Monica Viken

Instituttleder ved institutt for rettsvitenskap og styring

Programmet tar for seg økonomiske teorier og modeller for organisering, finansiering og regulering av virksomheter. Dette innebærer blant annet avansert kunnskap om finans- og arbeidslivsregulering, økonomi- og regnskapsanalyse, samt prosjekt- og virksomhetsstyring. De økonomiske fagene vil kombineres med undervisning av det juridiske rammeverket som forutsetninger for kommersielle beslutninger og drift av virksomheter.

– Jeg snakket nylig med en statlig etat som ønsket seg en jurist som ser forretningsmuligheter. I store bedrifter kan økonomijuristen bli navet mellom jurister og økonomer, avslutter Viken.

BI og UiO inngår avtale om juss-samarbeid

Flere folk som sitter i et møte

For å styrke og synliggjøre det juridiske fagmiljøet i Oslo-området, har Handelshøyskolen BI sammen med Det juridiske fakultet i Oslo (UiO) blitt enige om en rammeavtale for økt samarbeid for utdanning og forskning.

– Avtalen er en formalisering av det eksisterende samarbeidet BI og Det juridiske fakultet i Oslo (UiO) allerede har, og er ment for å synliggjøre styrken i det juridiske miljøet i Oslo. Samtidig legger en slik avtale grunnlaget for videre arbeid og samtaler om både forskning og utdanning i juridiske fag, sier Monica Viken, instituttleder ved institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI.

Les hva som står om dette masterstudiet i media:

 

Til studiesiden: