-
Søknad og opptak

Faglig godkjenning

Har du relevant bakgrunn kan faglig godkjenning være aktuelt. Her finner du informasjon om de tre typer godkjenning som praktiseres på BI.

Du kan søke fritak for eksamen dersom du har tatt kurs eller har annen formell eller uformell utdanning som dekker kurs du skal ta i forbindelse med studiet ditt på BI. 

  • Du kan søke fritak for eksamen i kurs med inntil 29 studiepoeng og du kan kun søke fritak for kurs som er obligatoriske i din utdanningsplan. Du kan ikke søke fritak for valgkurs.
  • Er du student ved Bachelor of Management kan du kun søke fritak for eksamen for kjernekurs i studiemodellen.
  • Blir søknaden innvilget blir du avmeldt eksamen i kurset og det vil fremkomme på vitnemålet at du har fått innvilget fritak på bakgrunn av formell eller ikke-formell kompetanse.
  • Fritak for eksamen gir ikke reduksjon i studieavgift, men kan endre den faglige planen og dermed få konsekvenser for lån eller stipend i Lånekassen (se www.lanekassen.no)
  • Selv om du får innvilget fritak for eksamen i et kurs, kan du likevel avlegge eksamenen så lenge kurset fremdeles inngår i studieplanen, og at du er innenfor fullføringsfristen. Du må selv melde deg på, og du kan velge om karakter eller fritak skal stå på vitnemålet.

Spesielt for dokumentert formell kompetanse

Fritakssøknader med dokumentert formell kompetanse må ha relevant faglig bakgrunn som i sum minimum dekker BI-kursets antall studiepoeng.

Spesielt for ikke-formell kompetanse / realkompetanse

Ikke-formell kompetanse / realkompetanse skal være tilegnet etter fylte 18 år, og du kan få innvilget fag-for-fag-fritak med denne bakgrunn for til sammen maksimum 29 studiepoeng.

Det er ikke anledning til å søke fritak på bakgrunn av ikke-formell kompetanse / realkompetanse for eksamener / studier som danner grunnlag for autorisasjon og dermed har karakterkrav (se forskriften)

Tildeling av grad/vitnemål

Studenten må ha avlagt minimum 60 studiepoeng ved Handelshøyskolen BI for at det kan tildeles en grad. For å få kursbevis etter ett-årige, ikke-gradsgivende studier, må minimum 30 studiepoeng være avlagt ved Handelshøyskolen BI.

Søknad

Søknadsperiode for fritak for eksamen
1.mai-1.juni Søknaden vil være ferdigbehandlet av BI før studiestart i høstsemesteret.
1. august-1.september Søknaden vil være ferdigbehandlet av BI før 25. september.
1.januar-1.februar Søknaden vil være ferdigbehandlet av BI før 25. februar. 
  • Ferdigbehandlingstiden forutsetter at søknaden er levert med alle vedlegg og er korrekt utfylt i løpet av søknadsperioden.

For Master of Science er fristene for å søke fritak:

  • 1. september for kurs som går i høstsemesteret.
  • 1. februar for kurs som går i vårsemesteret.

Masteradministrasjonen kan nås via info@bi.no ved spørsmål.

Sist oppdatert 11. juni 2021