-
Søknad og opptak

Faglig godkjenning

Har du relevant bakgrunn kan faglig godkjenning være aktuelt. Her finner du informasjon om de tre typer godkjenning som praktiseres på BI.

​Søknader om faglig godkjenning som blir avvist eller avslått kan påklages.

​Frist for å fremsette klage

Klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker etter at avslaget ble gjort kjent for søker. Klagen bør være saklig begrunnet, og det anbefales at det vedlegges ytterligere relevant informasjon. Klagen rettes til vedtaksenheten.

Dersom klagen ikke tas til følge fullt ut i vedtaksenheten, skal vedtaksenheten oversende saken til Nemnd for studentsaker ved Handelshøyskolen BI.

Formell struktur på klagebrevet

Vi anbefaler en formell struktur på klagebrevet. Se forslag her.

Det kan i perioder være lang behandlingstid i Nemnd for studentsaker.

Sist oppdatert 27. februar 2019