-
Søknad og opptak

Gjenopptaksplan

I dette skjemaet kan du bestille en gjenopptaksplan. Den vil gi deg en oversikt over kurs du må ta for å fullføre studiet ditt.

VIKTIG INFORMASJON
Studenter på BI har normalt en fullføringstid på ett eller to år utover normert studietid, se BIs forskrift § 3-6 (1). 

Etter fullføringsfristen må kandidater som ønsker å fullføre studiet søke om nytt opptak ved nødvendige enkeltkurs eller hele studiet. Handelshøyskolen BI vurderer da ut fra gjeldende regelverk og studieplaner om tidligere avlagte eksamener kan inngå i grad/tittel. (...), se § 3-6 (3).

I dette skjemaet kan du bestille en gjenopptaksplan. En studiekonsulent vil vurdere dine tidligere kurs opp mot dagens studiemodell, og de krav som nå foreligger. Du vil få tilsendt en gjenopptaksplan, som gir deg oversikt over kurs du må ta for å fullføre studiet ditt. Vi ser at studenter i gjenopptak ofte må ta flere kurs enn de opprinnelig hadde igjen for å fullføre. Dette kommer an på hvilken studiemodell du gikk og hvilke fagkombinasjoner du hadde. Merk at det ikke er alle studier det er mulig å fullføre, gjelder dette ditt studie vil du få informasjon om dette.

I gjenopptak betaler du en semesterbasert gjenopptaksavgift, i tillegg til eksamensavgift for de kursene du meldes opp til.

Registrering

Når ønsker du å starte dine studier?*

NB! det er ikke alle studier og kurs som gjennomføres via Nettstudier, og du kan derfor bli pålagt kurs som kun har undervisning på campus.

Viktig informasjon: 

  • Behandlingstiden varierer ut ifra studium og opprinnelig studieår. Normal behandlingstid er 3 uker.
  •  
  • Bestilling av gjenopptaksplan er ikke en bindende kurspåmelding. Du vil på bakgrunn av denne bestillingen få informasjon om hvordan du kan fullføre ditt studium. Etter dette må du sende inn en kontrakt for å kurspåmeldes. Kontrakt vil du få tilsendt på mail, sammen med gjenopptaksplanen.
  •  
  • For kurs med arbeidskrav og/eller prosessevaluering må kontrakt, som sendes inn etter mottatt gjenopptaksplan, være innsendt innen 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. For øvrige kurs må samme skjema være innsendt innen 1. oktober for høstsemesteret og 1. mars for vårsemesteret.