Opptakskrav

Bachelor­programmer (Bachelor of Management)

Generell studiekompetanse gir deg opptak til disse programmene. Du kan også søke på bakgrunn av realkompetanse.

Generell studiekompetanse:

NORSK 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 

  • Har du fullført videregående skole etter 1996, har du generell studiekompetanse dersom du har bestått et studiespesialiserende utdanningsprogram. Du kan også ha tatt yrkesfaglig utdanningsprogram i to år med påbyggingsår det tredje året.
  • Har du fullført videregående skole før 1997, gir deg generell studiekompetanse dersom du har bestått enten allmenfaglig studieretning, handel- og kontorfag eller examen artium. 

23/5-REGELEN: Du kan få opptak etter denne regelen dersom du fyller minst 23 år i opptaksåret, under forutsetning av at du også dekker følgende krav: 

  • Du har bestått alle studiekompetansefagene. De tilsvarer ett år på videregående skole, men kan også tas som privatist. Fagene er norsk (393 timer, hovedmål, sidemål og muntlig), engelsk (140 timer)*, matematikk (224 timer), naturfag (140 timer), samfunnsfag (84 timer) og historie (140 timer).
  • *Privatister må bestå både skriftlig og muntlig eksamen i engelsk.
  • Du har totalt minst 5 års full tids arbeidspraksis og/eller utdanning. Som arbeidspraksis teller f.eks. lønnet eller ulønnet arbeid og læretid. Som utdanning teller f.eks. videregående skole, folkehøgskole og fagskole. 

Realkompetanse:

Du kan tas opp på realkompetanse dersom du fyller følgende krav:

  • Du er 25 år eller eldre i opptaksåret 
  • Du har 5 års fulltids arbeidserfaring 

Tilleggskrav for enkelte programmer

Merk at noen bachelorprogrammer har ytterligere krav til forkunnskaper og erfaring. Se kurssidene for detaljer om opptakskrav.

AVSLUTTENDE BACHELORPROGRAM, LEADERSHIP IN ACTION
Generell studiekompetanse eller realkompetanse og fullført og bestått minimum 90 godkjente studiepoeng fra høyskole universitet. Fylt 25 år. Minst fire års arbeidserfaring.

GRUNNSTUDIET - FERDIGHETER I HELSELEDELSE
Opptakskrav er offentlig godkjent helsefaglig utdanning på videregående skolenivå eller høyskolenivå.

INNOVASJON OG ORGANISERING I HELSETJENESTEN 
Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse.