Opptakskrav

Høyskolekurs og spesialkurs

Opptakskravet til disse kursene er generell studiekompetanse. Du kan også søke om opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Generell studiekompetanse:

NORSK 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 

  • Har du fullført videregående skole etter 1996, har du generell studiekompetanse dersom du har bestått et studiespesialiserende utdanningsprogram. Du kan også ha tatt yrkesfaglig utdanningsprogram i to år med påbyggingsår det tredje året.
  • Har du fullført videregående skole før 1997, gir deg generell studiekompetanse dersom du har bestått enten allmennfaglig studieretning, handel- og kontorfag eller examen artium. 

23/5-REGELEN: DU KAN FÅ OPPTAK ETTER DENNE REGELEN DERSOM DU FYLLER MINST 23 ÅR I OPPTAKSÅRET, UNDER FORUTSETNING AV AT DU OGSÅ DEKKER FØLGENDE KRAV: 

  • Du har bestått alle studiekompetansefagene. De tilsvarer ett år på videregående skole, men kan også tas som privatist. Fagene er norsk (393 timer), engelsk (140 timer), matematikk (224 timer), naturfag (140 timer), samfunnsfag (84 timer) og historie (140 timer).
  • Du har totalt minst 5 års full tids arbeidspraksis og/eller utdanning. Som arbeidspraksis teller f.eks. lønnet eller ulønnet arbeid og læretid. Som utdanning teller f.eks. videregående skole, folkehøgskole og fagskole. 

Realkompetanse:

Har du fylt 25 år, tilfredsstiller du kravet til realkompetanse for høyskole- og spesialkurs

Tilleggskrav for enkelte kurs

Merk at enkelte kurs har ytterligere krav til forkunnskaper. Dette finner du i så fall detaljert informasjon om på den enkelte kursbeskrivelsen.