Stipender

Stipend for Bachelor i Retail Management

Handelshøyskolen BI tilbyr opp til to stipender i året for studenter på Bachelor i Retail Management.

Ønsker du å være med å forme fremtidens varehandel?

Da kan du søke om stipend for å få dekket skolepengene for å ta Bachelor i Retail Management på Handelshøyskolen BI. Programmet går i Bergen og Oslo. Vi deler ut opp til to stipend i året.

Stipendet dekker 100% av skolepengene for deg som tar det 3-årige Retail Management studiet.

Hvem kan få stipend?

Du må ha minimum 4,5 i karaktersnitt (GPA) på ditt vitnemål fra videregående skole. Vi tillater tilleggspoeng inkludert i minimumskravet. Vi vurderer også søkere som har tatt opp fag og forbedret karakterer.

For at du skal få beholde stipendet hvert år, alle tre år, så stiller vi krav til din studieprogresjon. Det vil si at du må fullføre og bestå alle kurs, samt oppnå en GPA på B for å opprettholde stipendiet.

Du er også forventet å stille opp på ambassadøraktiviteter for Handelshøyskolen BI, maksimum 50 timer i året, så du må ha kapasitet til dette ved siden av studiene.

Det er kun vitnemålet/dokumentasjonen som gir søker opptak til studiet som vurderes når stipend tildels.

Hvordan søker jeg?

Du søker om stipendet samtidig som du søker om studieplass på BI. I vår søkerweb skal du laste opp følgende:

1. Din CV

2. Referanse/arbeidsattest fra eventuell arbeidsgiver eller lærer

3. Beskrivelse av deg selv og din begrunnelse og motivasjon for å søke stipendet

Beskrivelsen skal inneholde dine tanker om hvorfor nettopp du bør motta stipendet, hvorfor du har valgt å studere Retail Management og dine fremtidige ambisjoner. Beskrivelsen skal ikke være lenger enn maks en A4 side.

Skriv også hvilken e-post adresse og telefonnummer du vil være tilgjengelig på i juli.

Når er søknadsfristen?

Søknadsfristen for våre stipender er 15. april.

For deg som avslutter videregående våren 2019 og får vitnemål til sommeren, så søker du om stipend innen 15. april og ettersender ditt vitnemål når du mottar det, senest 27.juni.

Når tildeles stipendene?

Stipendene tildeles i midten av juli og det vil bli gitt en (1) ukes svarfrist.