Nye heltidsstudier

Verden utvikler seg i rasende fart og det er derfor viktig at utdanningsinstitusjoner følger med i timen. BI har tett kontakt med arbeidsmarkedet, det er en av våre styrker. Vi vet hvilke behov de har og hva de etterspør av kompetanse. For dem er det viktig at vi er med på å utvikle bransjer videre og bidra til innovasjon. 

Høsten 2019 har vi utviklet hele tre nye bachelorstudier og tre nye masterstudier som er tilpasset fremtidens arbeidsmarked: 

Nye bachelorstudier:

Lyst til å forstå hvilke psykologiske prosesser som påvirker oss som arbeidstakere, og hvilken betydning disse prosessene har for organisasjonens produktivitet? Bli med og bidra til å skape bærekraftige og suksessfulle arbeidsplasser!

Digital teknologi skaper nye muligheter og flere kontaktpunkter mellom bedrifter og kunder. Det betyr at arbeidsgivere vil i tiden fremover trenge ansatte som virkelig forstår seg på digital kommunikasjon og markedsføring.

Bli en spesialist på digitale analyseteknikker i næringslivet og oppnå en solid internasjonal forretningsforståelse. Lær deg digitale ferdigheter som programmering, analytiske teknikker og visualisering av data. Ferdighetene vil være relevante på tvers av bransjer og næringer.

Studiet undervises på engelsk.

Nye masterstudier:

Lyst til å forstå samspillet mellom de to viktigste grunnpilarene i vårt samfunn – jus og økonomi? Oppnå en tverrfaglig kompetanse som er svært ettertraktet i arbeidslivet.

Would you like to learn how to break down data and economic theories to their core, to better understand and apply them? Learn through real world cases and data science techniques.

This programme is designed to provide you with entrepreneurial skills and entrepreneurial mindset. Learn how to start your own business, help smaller companies grow and scale up faster, and foster innovation in existing businesses.