Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning.

Det forutsettes at studenten har studiekompetanse og at fagene studenten tar inngår i støtteberettiget utdanning. Studenter som skal søke studielån, er selv ansvarlig for å dokumentere studiekompetanse til Handelshøyskolen BI. Send inn dokumentasjon på studiekompetanse sammen med din søknad / påmelding.

Lånet er behovsprøvet og Lånekassen foretar individuell behandling av hver søknad. Lånekassen sender vedtaket og gjeldsbrevet direkte hjem til studenten i posten. Når Lånekassen har mottatt det signerte gjeldsbrevet og fått bekreftelse fra lærestedet, vil pengene bli satt direkte på studentens konto. Lånekassen kontrollerer at det er studentens konto som pengene blir overført til.
For mer informasjon og søknadsskjema, se www.lanekassen.no

Fakta mht kostnader og skatt

Dette sier myndighetene:

Fradragsberettiget kostnad for arbeidsgiver
Alle utgifter bedriften har i forbindelse med arbeidstakers utdannelse er fradragsberettiget, så lenge du har vært ansatt i minst ett år.

Skattefri frynsegode for deg som student
Du som arbeidstaker blir ikke fordelsbeskattet av at arbeidsgiver dekker utgifter til etter- og videreutdanning. Dette gjelder så lenge utdanningen gir kompetanse som kan benyttes i nåværende eller fremtidig arbeid hos nåværende arbeidsgiver, eller som kan nyttiggjøres ved søking av nytt arbeid hos annen arbeidsgiver hvis arbeidsforholdet opphører.

Kilde: Skatteetaten 

Skattelovens forskrift paragraf 5-15-11 om Skattefrie ytelser til utdanning.

 

Del denne siden:

Til toppen