Med nettstudier kan du studere når og hvor det passer best for deg - enten du er på reise, bor langt unna en skole eller bare vil studere i ditt eget tempo. Du kan velge mellom hele studier, eller blant en rekke frittstående kurs.

BI nettstudier animasjon

Kurs på nett

Mange kurs har oppstart våren 2017:

Hvorfor velge nettstudier?

Det er flere gode grunner til å velge nettstudier. For eksempel hvis du:

  • Ønsker å kombinere studiene med jobb eller familie
  • Ønsker å gjennomføre studier i ditt eget tempo - når som helst
  • Ønsker å reise samtidig som du studerer
  • Ønsker å fullføre tidligere påbegynt utdannelse

Filmen gir deg 2,5 minutters innblikk i hvordan det er å være nettstudent ved BI

Hvorfor nettstudier på BI?

En utdanning på nett ved BI gir deg akkurat det samme vitnemålet som ved vanlige studier, og du har tilgang til et av Norges fremste fagmiljøer innen felt som økonomi, markedsføring og ledelse.
Nettstudier på BI sikrer deg: 

  • Vitnemål fra en av Europas fremste utdanningsinstitusjoner
  • Gratis kurs i studieteknikk og god oppfølging som sørger for at du lykkes med å studere på egenhånd
  • Gode verktøy for å danne virtuelle og fysiske kollokviegrupper om du ønsker det
  • Tilgang til BI sitt fagmiljø og ressurser innen studie- og karriereveiledning
  • Deltakelse på webinarer eller frivillige studiesamlinger hvor du blir kjent med nettlærer og medstudenter

Hvordan studere på nett?

Dame på laptop

Det krever disiplin å være nettstudent, og du bør ha god dialog med eventuell jobb og familie for å sørge for at de hjelper å legge til rette for at du skal lykkes. 

Undervisningsplattformen itslearning gir deg tilgang til fagstoff, forelesningsvideoer, aktivitetsplan, diskusjonsgrupper, case, interaktive oppgaver etc. Her kan du også kommunisere med nettlærer og medstudenter. Dette er ditt digitale klasserom.  

Ved BI finnes det en studieguide til hvert enkelt kurs. Disse fungerer som en kommentar til pensum og veiledning i hvordan du skal jobbe med fagstoffet. Studieguiden er digital og blir publisert via itslearning. 

Vi tilbyr frivillige samlinger i flere av kursene som avholdes i Oslo. Samlingene kan betraktes som et tillegg til kursinnholdet på itsearning, og har hovedsakelig en form og et opplegg tilpasset de som møter opp. Du vil finne all informasjon, videoer og alt annet fagstoff du trenger i kursrommet. Dette skal også være dekkende for temaene det jobbes med på samlingene.

Vi anbefaler også å finne noen medstudenter du kan danne en virtuell eller fysisk kollokviegruppe med og bruke den godt til å diskutere fag og løse oppgaver sammen. De frivillige samlingene kan også fungere som en kickstart for en kollokviegruppe.

Internasjonal anerkjennelse

Handelshøyskolen BI har fått internasjonal anerkjennelse for nettbasert utdanning, og er blant de første utdanningsinstitusjonene i verden til å motta denne sertifiseringen. Dette etablerer BI som en ledende internasjonal utdanningsinstitusjon for det som er fremtidens undervisningsform. Les mer om akkrediteringen.

Del denne siden:

Til toppen