Priser 

  Studiepoeng Pris i kr
MASTER OF MANAGEMENT PROGRAMMER
 
2016/2017
Ordinære programmer
30
80 200 
Programmer med utenlandsmodul
30
84 800 
Spesialiseringen i skoleledelse og skatte- og avgiftsrett
15
40 100
Skoleutvikling II med utlandsmodul
15
44 700
     
BACHELOR OF MANAGEMENT PROGRAMMER
  2016/2017  
Bachelorprogram
30
57 000 
Leadership in Action
30
61 800
     
FORDYPNINGER
  2016/2017
Fordypninger
15
20 640
Ferdigheter i helseledelse
30
38 500 
Helsetjenestens rammebetingelser
30
38 500 
     
STUDIER PÅ BACHELORNIVÅ
  2016/2017
Bedriftsøkonom, Markedsøkonom 1. trinn
deltid/4 semestre
17 400 per semester
  heltid/2 semestre 29 300 per semester
Høyskolekandidat 2. trinn
deltid/4 semestre 17 600 per semester
  heltid/2 semestre 33 400 per semester
Bachelor i økonomi og administrasjon 3. trinn
deltid/4 semestre 17 600 per semester
  heltid/2 semestre 33 400 per semester
     
HØYSKOLEKURS PÅ BACHELORNIVÅ
  2016/2017
Høyskolekurs
7.5
10 320
Høyskolekurs eiendomsmegling per studiepoeng 1614
Høyskolekurs eiendomsmegling 7.5 12 105
Høyskolekurs eiendomsmegling 15 24 210
     
SPESIALKURS
  2016/2017 
Spesialkurs
7.5
15 950
Spesialkurs
15 31 900

 
 
GRUNNUTDANNING I LEDELSE
  2016/2017 
Grunnutdanning i ledelse 30
44 200

 

Studieavgiften faktureres i to like rater fordelt på høst- og vårsemesteret.

Eksamensavgiften er inkludert i studieavgiften.
Pensumlitteratur (ca kr 3.000,- - 6.000,- kommer i tillegg).

I programmene som har en samling i utlandet eller på hotell i Norge, enten som en obligatorisk del av programmet eller som et frivillig supplement, vil utgifter til reise og opphold komme i tillegg til ordinær studieavgift og faktureres direkte fra turoperatør.

Ved BI Nettstudier dekker studieavgiften undervisning og veiledning via Internett, studieguider, deltakelse på intensivsamlinger og retting av innsendingsoppgaver.

Vi tar forbehold om prisendringer.

Selveiende stiftelse

Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse med formål å drive utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå. All verdiskapning på Handelshøyskolen BI brukes til å styrke virksomheten, noe som betyr at et eventuelt overskudd gir mulighet til mer forskning og utvikling av studier ved Handelshøyskolen BI.

Del denne siden:

Til toppen