-
Biblioteket

Tidsskriftavtale med Elsevier opphører

BI kjøper tilgang til tidsskrifter fra flere akademiske forlag. Et av de største forlagene er Elsevier. Etter lange forhandlinger er det nå klart at norske forskningsinstitusjoner ikke klarer å komme til enighet med forlaget Elsevier om en avtale for 2019.

Unit, som forhandler på vegne av norske universitet og høgskoler, informerte 12.mars 2019 at de ikke har kommet til enighet med Elsevier om en avtale for 2019.

BIs avtalen med Elsevier blir derfor ikke fornyet for 2019.

Dette betyr at BI kan miste tilgangen til tidsskriftene i ScienceDirect. Vi vet ikke hvor lenge Elsevier vil opprettholde BIs tilgang.

Selv om Elsevier bryter tilgangen til ScienceDirect vil BI beholde tilgangen til 68 av de mest sentrale tidsskriftene, på bakgrunn av tidligere avtaler. Disse 68 tidsskriftene står for ca. 50% av alle nedlastinger fra ScienceDirect ved BI.

Hvordan finner jeg artikler BI ikke lenger har tilgang til?

Det er flere måter å skaffe seg artikler som BI ikke abonnerer på:

1. Kontakt biblioteket

Biblioteket er behjelpelig med å skaffe artikler. Artikler kan kanskje skaffes fra andre bibliotek i Norge og i utlandet. Søk opp og bestill artikkelen i Oria, eller ta kontakt med biblioteket, så forsøker vi å skaffe den til deg.

2. Bruk «plug-ins» til nettleseren

Disse viser deg hvor du finner åpne versjoner av en artikkel. Verktøyene lastes ned og installeres i nettleseren din.

Vi anbefaler disse verktøyene (fungerer best med Chrome og Firefox):

3. Finn manuskript-versjoner av artikler

Veldig mange forskere og institusjoner (blant annet BI) gjør aksepterte manuskript-versjoner ('postprint) av artikler tilgjengelig i et vitenarkiv. Det vil si siste manuskriptutgave etter fagfellevurdering. Også kjent som "author's accepted manuscript" på engelsk.

De fleste høyere utdanningsinstitusjoner har egne vitenarkiv. Du vil som regel finne slike versjoner ved å søke i Google Scholar. Du kan også søke i alle norske vitenarkiv i NORA.

4. Kontakt artikkelforfatter eller andre forskere

Forskere kan som regel dele artikler med hverandre (avhengig av avtalen de har med forlagene) selv om artiklene ikke er åpent tilgjengelige - såkalt "scholarly sharing". Send gjerne forfatteren en e-post, – de fleste deler gladelig artiklene med andre.

Hvorfor blir ikke Unit og Elsevier enige om en avtale?

Norge har et mål om at vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024. Et ledd i denne strategien er å forhandle avtaler med forlag som fremmer åpen tilgang uten økte totalkostnader, og at det er åpenhet om avtalenes betingelser. Elsevier har ikke levert et tilbud som tilfredsstiller de norske kravene. 

Avtalebruddet gjelder alle Universitets- og høgskolebibliotek i Norge. Samme situasjon gjelder i Tyskland og Sverige, hvor bibliotekene har vært uten tilgang til Elsevier siden henholdsvis 2017 og juli 2018.

I dagens system er vitenskapelige artikler låst bak betalingsmurer hos forlagene, og de store internasjonale utgiverne tar stadig høyere pris for abonnementene sine. Norske institusjoner betaler per i dag mer enn 330 millioner kroner årlig til utgiverne for lesetilgang til vitenskapelige artikler, også de som er publisert av forskere ved norske institusjoner.

Hvorfor kan ikke BI kjøpe tilgang til enkelttidsskrifter fra Elsevier?

BI er medlem av Universitets- og høgskolerådet (UHR), som har gitt en støtteerklæring til felles strategi for forhandlinger om åpen tilgang til vitenskapelige artikler. BI står altså bak den felles norske forhandlingsstrategien. 

Trenger du hjelp til å finne artikler?

Spør biblioteket

Har du spørsmål om avtalebruddet med Elsevier?

Ta kontakt med bibliotekdirektør Dagmar Langeggen