-
Forskningssenter

Centre for Asset Pricing Research (CAPR)

Senter for kapitalverdiforskning fungerer som et bindeledd mellom akademia og finansnæringen.

All aktivitet fra dette senteret vil bli publisert på de engelske sidene.

Paul Ehling

Paul Ehling

Professor Institutt for finans +4746410505

Kontakt

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: 46 41 05 05