-
Læringssenteret

Sjekkliste

Dette er hva vi forventer at undervisere på BI kan. Hvis det er noe du ikke kan, ta kontakt for å avtale opplæring.

1. Det første møtet

Læringsutbytte: Deltakeren skal kunne bruke AV-utstyret som finnes i undervisningsrommene. Du skal også kjenne til det som finnes av support og hjelp på BI for undervisning. 

 • Omvisning i store og små auditorier, Harvard-rom og åpne undervisningsarealer
 • Mikrofoner, PC, dokumentkamera og Crestron-panel
 • Hvordan få hjelp
 • Omvisning i A4, inkludert support og videostudio

 

2. Itslearning, eksamenssystem og kursbeskrivelse

Læringsutbytte: Deltakeren skal kjenne til relevant funksjonalitet i itslearning for undervisning og læring. Du skal også kjenne til systemer og prosesser rundt eksamen og kursbeskrivelse. 

 • Hvordan logge på systemene
 • Hvordan legge til arbeidskrav i itslearning
 • Hvordan bruke Planer i itslearning
 • Hvordan lage en avstemning (poll) og quiz i itslearning
 • Hvordan lage eksamen og sensurere i eksamenssystemet
 • Kjenne til ansvar og datoer for kursbeskrivelsen
 • Kjenne til hjelpesider på intra.

 

3. Observasjon av undervisning med tilbakemelding 

Læringsutbytte: Deltakeren vil få en introduksjon til og kjenne til teknikker for klasseromsledelse. 

 • Åpne en forelesning
 • Kroppspråk og gestikulering
 • Tydelig kommunikasjon
 • Synkronisering av klassen
 • Tydelig struktur
 • Øyekontakt med studentene
 • Pauser og spørsmål
 • Avslutte en forelesning

 

4. Hvordan aktivisere studenter i store klasser og læringsaktiviteter

Læringsutbytte: Deltakeren vil bli kjent med ulike teknikker for å aktivisere studentene i store klasser. Deltakeren vil også få en introduksjon til ulike læringsaktiviteter. 

 • Stille spørsmål, cold call, summegrupper og diskusjoner
 • Dele klassen
 • Enkle oppgaver
 • Rollespill
 • Debatt
 • Kahoot, Padlet og Mentimeter
 • Medstudentvurdering
 • Studentpresentasjoner
 • Bruk av eksempler og storytelling
 • One minute paper og muddiest point
 • Hvordan bruke tidligere gitte eksamensoppgaver

Les mer om dette på intra.bi.no