-
Sentre, forskningsgrupper og andre initiativ

Senter for energi

BI Senter for energi fremmer forskning og utdanning innen energi. Fokuset er på økonomiske, politiske og organisatoriske spørsmål knyttet til olje, gass, elektrisitet og det grønne skiftet.

All informasjon om dette senteret blir publisert på de engelske sidene.

Atle Midttun

Professor Institutt for rettsvitenskap og styring +4746410632

Jon Lereim

Ekstern konsulent Corporate +4790562825