-
Sentre, forskningsgrupper og andre initiativ

Senter for energi

BI Senter for energi fremmer forskning og utdanning innen energi. Fokuset er på økonomiske, politiske og organisatoriske spørsmål knyttet til olje, gass, elektrisitet og det grønne skiftet.

All informasjon om dette senteret blir publisert på de engelske sidene.

Bilde av Atle Midttun

Atle Midttun

Professor emeritus Institutt for rettsvitenskap og styring +4746410632