-
Forskningsprosjekt

Measures for Improved Availability of medicines and vaccines (MIA)

Å sikre at essensielle medisiner og vaksiner er tilgjengelige til enhver tid, er en av vår tids største utfordringer.

I forskningsprosjektet MIA, en del av Helsevel-programmet til Forskningsrådet, skal forskere fra BI, Folkehelseinstituttet, INSEAD, Lancaster Universitet og Erasmus Rotterdam utføre casestudier og anvende avansert systemmodellering for bedre å forstå dagens forsyningssystem for vaksiner og medisiner.

Les mer på de engelske sidene våre.