-

5 tips når du vurderer å endre retning på karrieren

Rens tankene. Ta et steg tilbake. Vær til stede. Tenk gjennom hva du egentlig ønsker deg.

Å endre retning i karrieren er ofte vendepunkt i menneskers liv. En av de som forsker og foreleser innen nettopp temaet karriereutvikling er professor Emilie Lapointe. Som fagansvarlig for karriereutviklingsprogrammet ved BI sin anerkjente Executive MBA-grad, vet hun hva som skal til for å lykkes på veien mot en blomstrende karriere.

Av og til er det lurt å bremse opp litt. Reflektere over hva du har oppnådd og hva du ønsker for fremtiden. En egen «vareopptelling» kan være lurt for karrieren, forklarer Lapointe smilende.

Gjør opp status

Etter et par turbulente år i arbeidsmarkedet og økonomien på grunn av pandemien, kan det være smart å gjøre opp eget regnskap. Ting endrer seg så fort at det ikke alltid er like lett for arbeidstakere å henge med.

Jobbene våre har de siste årene vært preget av usikkerhet og det har vært vanskelig å tolke. Selv karriereveier og stillinger som tidligere var ansett som trygge jobber har blitt utfordret og formet på nytt. Mange kan derfor ha gode grunner til å kjenne på utrygghet rundt veien videre.

Dame som skriver på en PC

Usikkerhet kan hjelpe oss i riktig retning

På samme måte som jobbene våre er i endring, så må vi også være det. Vi kan alltid forsøke stå imot endring eller gjøre motstand, men det har liten hensikt så lenge endringene er uunngåelige.

Det hjelper ikke å rømme. Vi må heller omfavne endringene. Vanskelige tider gir oss muligheten til endring – noe som er mye vanskeligere i trygge omgivelser. Fra et karriereperspektiv gir vanskelige tider oss muligheter til å rette fokus mot det som betyr mest, og hjelper oss til å ta de valgene vi lenge har tenkt på.

Å tenke gjennom hvor du er og hvor du er på vei, er sentralt når du ønsker utvikling.

Din første lederjobb, bytte av bransjer, starte noe eget eller slå gjennom som konsulent, alle er eksempler på overganger i karrieren. Slike overganger kan bli utløst av dine egne indre ønsker like mye som ytre påvirkning. Men veldig ofte påvirkes vi av begge deler samtidig.

Ringvirkninger

Slike karriereendringer blir ofte til vendepunkter i menneskers liv. Ofte har de større innvirkning på oss enn det vi først tror. Når ting er for nært så kan overblikk bli vanskelig.

Når vi ser tilbake på hvor vi kom fra, så gir det oss et før- og etterbilde på situasjonen. Dette er fordi karriereendringer ikke bare påvirker hva vi gjør i arbeidsdagen. De påvirker hvem vi er sosialt fordi karriere- endringer både påvirker hvordan vi forholder oss til andre og hvordan andre forholder seg til oss.

Bilde av to studenter som ser på en PC

Har du også behov for å friske opp kunnskapen?
Les mer om vårt videreutdanningstilbud. Vi har alt fra små nettkurs til program og hele grader. Tilpasset for deg som vil lære mens du jobber.

5 tips når du vurderer å endre retning på karrieren

 1. Hva føler du selv?
  Rens tankene og gi deg selv tid til å virkelig kjenne på hva du ønsker deg på dette stedet i karrieren. Endringen er ikke alltid ønsket – av og til blir det påtvunget – og det kan absolutt være bevisste valg for oss. Vi kan finne retningen fra omgivelsene eller ved at andre tilbyr den til oss. Men uansett oppstår en ekte følelse av retning inne i oss selv
 2. Se for deg fremtiden
  Hvor vil du? Hvem vil du bli? Veldig ofte begrenser vi våre egne muligheter for meningsfulle karrierer av frykt for risiko og ukjente konsekvenser som kan oppstå – den berømte «hva hvis?»-stemmen i bakhodet holder oss igjen. Løsningen er å møysommelige jobbe med hvordan du tenker.

  Minn deg selv på at å fortsette på en karriere som ikke gir deg mening eller glede, har mange negative effekter. Og vi må aldri gjøre de til en vane.
 3. Prioriter
  Hva er viktigst? Hvilke mål eller prosjekt skal veie tyngre enn andre? Forskning på målsetting har lært oss av vi er langt mer effektive nå vi fokuserer på noen små, meningsfulle mål. Å forsøke å gjøre alt betaler seg sjelden. Vær strategisk!
 4. Ta målrettede grep
  Hvilke handlinger er det som virkelig kommer til å hjelpe deg? Tid er en begrenset ressurs, så bruk den best mulig. Prioriter å bruke tiden på de handlingene som virkelige har verdi for deg. Og husk å vurdere både kortsiktige og langsiktige mål og perspektiver i handlingsplanen din.
 5. Be om råd
  Hvem kan hjelpe deg? Selv om karriereendringer bør være drevet av deg selv, så kan de rundt deg være viktige ressurser på veien mot karrieremålene dine. Dessuten er det ingen grunn til at karrierebytter skal være en ensom reise. Omgi deg med mennesker som kan gi deg støtte og oppmuntring på veien. Det kan gjøre en stor forskjell.