-
Executive - videreutdanning

Doktor innovasjon

Ida Susanna Fattah vil innovere norsk helsesektor. Derfor inviterte hun kollegene på «klagepils».

Den unge legen valgte medisinstudiene av et ønske om å hjelpe andre. Som kommuneoverlege i Fredrikstad får hun jobbe med det hun liker aller best: Å endre systemet til det bedre.

‒ Det mest givende jeg får lov til å jobbe med er å ta hendelser som aldri burde skjedd, og sørge for at de aldri skjer igjen, sier Ida.

Hun er også daglig leder i MedEvent, et oppstartsselskap som ønsker å skape verdifulle møteplasser for helsearbeidere. På en av deres siste samlinger kalt Klagepils inviterte de unge og nyansatte i helsesektoren til å ta et uformelt glass sammen og utveksle erfaringer, både negative og positive. Denne arenaen mener hun mangler i en hektisk hverdag.

‒ En av de tingene som gikk igjen var at de følte seg erstattelige fordi de manglet spesialisering eller erfaring. Hvis de ikke gjorde som forventet eller hvis de ikke lærte seg normene fort nok stod det hundre andre i kø for den stillingen som arbeidsgiver heller kunne velge. Terskelen var høy for å varsle om pasientfarlige situasjoner, men enda høyere for å foreslå forbedringer. For da blir man stemplet som bråkmaker.

‒ Må være takhøyde

Nettopp det ønsker Ida å gjøre noe med. Hun mener young professionals er en glemt gruppe på mange arbeidsplasser i helsevesenet. Hvis man ikke gir dem rom til å uttrykke sine meninger, frykter hun man går glipp av en viktig ressurs.

‒ Det må være takhøyde for å stille spørsmål spesielt når man er helt ny i et arbeidsmiljø. Da evner man å se ting med et utenfrablikk. Jeg har opplevd situasjoner der turnuslegen sitter bakerst i hjørnet og ikke tør å si noe før de blir spurt. Bare nettopp det der, det hierarkiske miljøet, kan være giftig hvis man vil lykkes med innovasjon.

‒ Vi trenger «alle mann om bord» for å drive frem innovasjon i helsevesenet mye raskere enn det vi gjør i dag, hvis målet er håndtere de utfordringene som venter.

Leger uten lederkompetanse

På medisinstudiet var det sparsomt med lederutdanning, selv om legehverdagen ofte innebærer å bli ledere av kliniske team med ansvar for pasienters behandling. Derfor valgte hun å videreutdanne seg ved å ta programmet Ferdigheter i helseledelse ved BI.

‒ Det er mye snakk om livslang læring i helsevesenet, så da tenkte jeg at jeg måtte utfordre meg selv litt på nettopp dét. Det var en spennende mulighet til å lære mer om ledelsesfaget.

Ida Susanna Fattah

Hun satte pris på å møte mer erfarne ledere i helsesektoren og høre om deres utfordringer. Hun beskriver opplevelsen av kurset som spesielt nyttig fordi det var lagt opp til å bruke teorien i praksis. 

‒ Ledelse er et spennende fag fordi du må øve for å mestre det. Det er ikke én måte å lede på, den er situasjonsavhengig

Å gi tilbake

Engasjementet kommer fra et ønske om å gi noe tilbake etter å ha fått mange muligheter, blant annet til å ta en høyere utdanning gratis.
‒ Som lege er det vanskelig å godta at noen skades når det kunne ha vært forhindret. Jeg har lyst til å jobbe med å forandre systemer slik at unødvendige feil unngås. På den måten kan vi lage et bedre system for kollegaer, pasienter og deres pårørende. Hvorfor skulle jeg ikke gjort det, nå som jeg har muligheten?


IDAS 3 RÅD TIL HELSELEDERE: