-
Korte kurs

Korte kurs med lang effekt!

Siden lanseringen våren 2020 har flere tusen voksne studenter oppdaget og deltatt på våre aller korteste kurs.

En av de mange som har oppdaget de nye korte online-kursene blant BI sitt videreutdanningstilbud er Anita Aaserød. Hun er Diplomeksportøkonom fra før og jobber som markedssjef i Bache-Gabrielsen, en merkevare mange med sans for smak har et forhold til.

– Tanken min var egentlig å starte på en master ved siden av jobben, men jeg var usikker på hvilken retning jeg ville gå. Det var da jeg oppdaget de korte kursene.

Fleksibiliteten var viktig

De korte kursene er i noen tilfeller kortversjoner av større, populære programmer, og i andre tilfeller er de utviklet spesielt for å fange høyaktuelle temaer. Aaserød har gjennomført flere av kursene.

– Markedsarbeid er ofte prosjektarbeid i form av innovasjonsprosesser, systemutvikling og arrangementer. Gode ferdigheter i prosjektledelse gjør at man blir en bedre planlegger, organisator og leder, forklarer hun.

For mange er det overraskende at alle kursene gjennomføres 100% online. Målet er å skape engasjerende læring digitalt og frigjøre studentene fra fysiske rom og reisevei.

– Fleksibilitet når man skal organisere travle hverdager med jobb, fritid og studier er viktig. Jeg synes BI var gode til å balansere digitale forelesninger med gruppediskusjoner og aktiviteter. Spesielt verdsatte jeg valgfriheten mellom live-online og opptak, sier Aaserød.

Samspill mellom foreleser og student

Associate Dean for de korte kursene, førsteamanuensis Anne Swanberg, er glad for å høre Aaserøds erfaringer. Hun er opptatt av den faglige kvaliteten og studentenes læring.

– At vi har engasjerte og dyktige forelesere er viktig for gjennomføringen, men den endelige opplevelsen hviler også på studentens involvering og engasjement. Vi kan bare leie hesten til vannet, men drikke må den gjøre selv, smiler Swanberg.

Bilde av en ung dame som sitter foran en pc

Ny kompetanse på bare 3 uker
Korte kurs gir deg kunnskap med faglig tyngde, levert i et kompakt format. Tilpasset for deg som vil lære mens du jobber. Se alle våre korte kurs.

Just-in-time-læringens era

Bakgrunnen for å utvikle kurs i minifomat skyldes endringer i samfunnet og hvordan BI og omgivelsene ønsker å gjøre kunnskap tilgjengelig.

– Ny teknologi har gjort kunnskap til allemannseie fordi den er lettere tilgjengelig. Det påvirker også oss som jobber med forskning og utdanning. På BI ønsker vi å tilby markedet oppdatert og relevant kunnskap som møter menneskers og bedrifters behov.

Som forbrukere av kunnskap og kompetanse ønsker stadig flere å lære når behovet oppstår.

– Det er en slags just-in-time form for læring på vei. Fleksibilitet er stikkordet!

Verdifullt også for arbeidsgiver

Målet med de korte kursene er å dekke raske kunnskapsønsker, i spesialiserte og korte formater.

Læringsutbyttet skal samsvare med hva man ville få på tilsvarende modul som del av et større kurs eller program. Og kursene skal være relevante for egen jobb, noe studentevalueringene heldigvis sier de er.

Over 6000 studenter har deltatt på kursene i løpet av de to siste årene. Mange av disse har gjort det på lag med egen arbeidsgiver.

– Når ansatte kan tilegne seg nye ferdigheter raskt og fleksibelt, så betyr det at arbeidsgiver også får en enklere og mer fleksibel måte å drive kompetanseutvikling på, sier Swanberg.

En hjelp i møte med raske endringer

Tilbake på kontoret hos Bache-Gabrielsen er Anita Aaserød i full gang med å planlegge nye markedsaktiviteter. Med seg i den nye hverdagen har hun fersk kompetanse.

– Det har vært nyttig for meg å supplere min lange erfaring fra markedsføring, med ny kompetanse i prosjektledelse, digital innovasjon og forretningsutvikling. Det har virkelig hjulpet når vi skal tilpasse oss raske endringer i markedet, slik vi alle har opplevd de siste årene.

Vil du lære mer om de korte kursene? Se alle kursene her.