-
Executive

Videreutdanning lønner seg

9 av 10 som valgte videreutdanning fra BI sier studiene styrket deres egne karrieremuligheter, ifølge vår arbeidsmarkedsundersøkelse i 2022. Hvorfor er det slik?

Videreutdanning er trening for våre profesjonelle liv. Det er for de som ønsker å bli og forbli attraktive, hele karrieren.

Hva skjer med oss når vi lærer? 

Selvtillit og mestringstro er sentralt når psykologer skal forklare hvorfor noen når dit de ønsker. Vi blir tryggere på oss selv når vi opplever å ha kompetansen til å møte de utfordringene og mulighetene vi presenteres for.

— Studiene på BI Executive har gitt meg ny selvtillit. De har lært meg at om vi er nysgjerrige og åpne for mulighetene som dukker opp, så kan vi nå de målene vi drømmer om å nå, sier Linn Tronstad, Chief Data Officer at Wheel.me og nominert til E24s Ledertalentene 2022.

BI Executive

Kombiner jobb og studier! Les mer om videreutdanning.

Hva kan tallene fortelle oss?

Hvert år gjennomfører BI Executive arbeidsmiljøundersøkelser blant våre tidligere videreutdanningsstudenter. Tallene fra disse viser at tid brukt på videreutdanning betaler seg tilbake på flere plan.

  • 95% sier videreutdanningen styrket egne karrieremuligheter

Selv gjennom utfordrende år med kriser og nedstengninger, så sier våre studenter at de opplever å være mer attraktive i arbeidsmarkedet enn noen gang på grunn av videreutdanningen de tok på BI.

  • 97% sier videreutdanningen var avgjørende for ny og høyere stilling

Mange har ambisjoner om vertikal karriereutvikling og blant alle de som har fått en ny og høyere stilling, så svarer hele 97% at de i stor grad mener studiene var avgjørende for opprykket. 

  • 75% sier økt lønn skyldes videreutdanningen

Hele 3 av 4 sier lønnsøkningen etter gjennomført videreutdanning er en effekt av studiene på BI Executive. 

  • 90% sier videreutdanningen har positiv effekt på jobbtilfredshet

Som mennesker motiveres vi når vi lærer og utvikler oss. Når vi gjør det så blir vi mer fornøyde med det vi har og de oppgavene vi skal løse. 

  • BI utdanner flest toppledere

Mer enn hver fjerde toppleder i Norge har utdannelse fra BI, det er mer enn noen annen skole. Videreutdanning gir deg verdifulle nettverk.