-
Executive - videreutdanning

Da undervisningen ble online

Tusenvis av Executive-studenter har våren 2020 fått erfare hvordan det er å være digital student. Sammen ble det skapt et interaktivt læringsmiljø som har inkludert og skapt læring.

Å forutsi krisetilstander kan ingen gjøre. Men det vi kan gjøre er å planlegge for det uforutsette. I over 20 år har BI jobbet med nettstudier og vi har opparbeidet kompetanse og erfaring på hva som skal til for å skape førsteklasses nettundervisning.

12. mars 2020 ble undervisningen vår digital. Det var naturlig nok mange av studentene våre som lurte på «hvordan blir læringen?», «skal jeg melde meg av?».

Så hva er faktisk erfaringene hittil?
Svar: Gode evalueringer, begeistring og motbeviste antakelser!

Mythbusters

På BI Executive mener vi læring skapes i samspillet mellom foreleser/student og student/medstudent. Altså skal du som student kunne lære og dra nytte av både professorer og medstudenter på din vei mot egen utvikling. Og det samspillet har vi fått til i fellesskap, også i en heldigital verden.

Det eksisterer mange forestillinger om hva online-undervisning er. Derfor tar vi for oss noen av disse og ser på hva sannheten virkelig er.

MYTE 1: Kvaliteten på nettforelesninger er lavere enn de er i klasserom
FAKTA: Usann

Vi skiller ikke i kvalitet mellom leveranseform - alt vi gjør på BI skal ha samme høye undervisningskvalitet. Fordi din suksess er vår suksess. Når vi jevnt over rangeres blant verdens beste handelshøyskoler, gjør vi det basert på målinger av den kvaliteten vi leverer og du som student erfarer.

Den internasjonale FOME-alliansen, der BI er en av åtte handelshøyskoler som er med, vant i 2019 gull i det som betegnes som det «The Oscars of education» i kategorien Business Education. Prisen fikk vi for samarbeidet om e-læringsplattformen Insendi.

"Å delta på forelesninger digitalt under koronakrisen viste seg å fungere veldig bra. De tekniske løsningene var gode, og det fungerte veldig fint å veksle mellom å følge undervisning og bruk av gruppearbeid på ulike problemstillinger. Det har vært utrolig effektivt, spesielt for meg som har lang reisevei til tradisjonelle samlinger. "

Terje Johnsen, Student på masterprogrammet Anvendt økonomi og ledelse

Seniorrådgiver, NAV Agder

MYTE 2: Jeg får dårligere kontakt med foreleser og medstudenter
FAKTA: Usann

Dette er kanskje den største overraskelsen for mange – for selv om studiesamlinger blir gjennomført digitalt, så blir de faktisk ikke enveis eller statiske. Fordi samspillet mellom foreleser <–> student <-> medstudenter er så viktig for vår videreutdanning, blir dette samspillet også ivaretatt online.

Våre digitale klasserom baserer seg på interaktive klasserom. Akkurat som vi gjør i en vanlig forelesning, så er det diskusjoner, gruppearbeid og dialog. Den enkelte fagansvarlig tilpasser undervisningen her, som i et klasserom, slik en mener gir best læring og aktivisering.

Det er også vanlige at klassene oppretter egne Facebook-grupper på siden av kurset, der man kan diskutere fag, oppgaver og prosjekter. Læring på tvers er en viktig verdi av det å velge videreutdanning fra BI Executive.

"Jeg er imponert over hvor godt den nettbasert undervisningen fungerte. Gjennom tre dager har vi vært igjennom forelesninger, delt powerpointer, sett youtube-filmer og bedrevet gruppearbeid med tilrettelagte maler. Jeg ser fram til å se igjennom opptakene av fellessesjonene som repetisjon av modulen."

Idunn Kvalø, student Master of Management

"Da koronakrisen gjorde klasseromsundervisning umulig, var jeg spent på hvordan de gode diskusjonene vi normalt har på studiesamlingene ville bli. Foreleserne brukte heldigvis gode verktøy og løste dette på en bra måte, og den digitale samlingen ble en god erfaring. "

Hugo Pettersen, student Master of Management

MYTE 3: Jeg går glipp av faglig utbytte ved nettforelesninger
FAKTA: Usann

Lærer du like godt fra et nettkurs med en professor, som fra et kurs hvor du er i samme rom som professoren? Svaret er: like bra. Du får samme faglige kvalitet og læringsutbytte som ved tradisjonell klasseromsgjennomføring. Dette har hold i våre egne evalueringer og forskning.

Vi har fått tilbakemeldinger som blant annet har pekt på muligheten til å se tilbake på opptak fra undervisningen, større tilgang på digitalt materiell og muligheten til å være student fra der man selv ønsker. Det bidrar har gitt en større fleksibilitet enn hva våre studenter så for seg.

Video: Det virtuelle klasserom

Vår internasjonale Executive Master of Management in Energy-klasse tilpasset seg raskt da verden endret seg. Evalueringene etter deres første online-samling gjenspeilet entusiasmen som ble skapt i det virtuelle klasserommet.

Det virtuelle klasserom