-
Executive - videreutdanning

Hvorfor videreutdanning?

Føler du at det du lærte på skolen ikke holder lenger? Blir du utfordret av yngre krefter? Eller har du kanskje et fagområde du brenner for eller et prosjekt som krever mer kunnskap innen et emne?

De viktigste grunnene til at våre studenter velger å ta videreutdanning er for å få et karriereløft, personlig utvikling eller for å øke egen kompetanse, ifølge vår siste studentundersøkelse. De samme undersøkelsene viser også at våre studenter er fornøyde kunder!

Faglig oppdatering

Vi begynner å bli litt lei av å høre om ”det digitale skiftet”, om hvilke krav millennials har til arbeidslivet og hvordan Uber og Airbnb har endret forretningstankegangen.

Men sannheten er at veldig mye gammel kunnskap om Business Management, økonomi og markedsføring er utdatert! Det er mye du lærte på skolen som ennå gjelder, men det skjer så mye nytt at det er vanskelig å  følge med.

Det er derfor Handelshøyskolen BI bruker mye ressurser på forskning. Våre forskere og forelesere går vitenskapelig til verks og ser på hvilke teorier og praksis som faktisk fungerer.  Denne kunnskapen blir tatt ut i undervisningen slik at du som student lærer hva som skaper en vinnerbedrift.

Fellesnevneren for deltidsstudentene våre er at de er kunnskapshungrige og endringsvillige. De vet at de MÅ være på hugget og ta til seg endringene gjennom faglig oppdatering.
På BI får du:

  • Faglig påfyll og oppdatert kunnskap 
  • Tilgang til fremragende forskning
  • Et vitnemål du kan være stolt av - og som imponerer både ledere og potensielle arbeidsgivereVisste du at BI tilbyr over 200 kurs og programmer som du kan ta ved siden av jobb? Les mer om vårt tilbud her

9 av 10 Executive-studenter mener karrieremulighetene har styrket seg som et resultat av videreutdanningen de tok på BI.

8 av 10 Executive-studenter oppgir å ha fått høyere lønn etter å ha bestått sin videreutdanning på BI.

Dokumentert kunnskap fra en triple crown skole

Det er vanskelig å dokumentere jobberfaring. Skal en søke ny jobb eller imponere en ny sjef, kan det være vanskelig å få frem hva årene på jobb er verdt. Ved å ta kurs eller studier ved siden av jobb får du dokumentert hvilket kunnskapsnivå du innehar. 

BI er Norges eneste ”triple crown” skole. Det vil si at utdannelsen er akkreditert av tre internasjonale organisasjoner, som hvert år setter knallharde krav til kvaliteten på undervisningen.

  • På verdensbasis har kun 1 % av alle handelshøyskoler klart å oppnå trippel akkreditering.
  • BI er en av de beste høyskolene i Skandinavia på ”European Business School Ranking

Utvidet kontaktnett i næringslivet

En ofte oversett fordel med studier ved siden av jobb er de kontaktene du knytter i klassen. Klassen består av andre som har noenlunde like bekymringer og utfordringer som deg. Dette er folk du kan lære av og som kan lære av deg!  

BI er fokusert på gruppearbeid og caseløsing, noe som gir anledning til å bli godt kjent med både medstudenter og forelesere. Veldig mange vennskap og nyttige kontakter starter i klasserommene våre.

 

Fagmiljø og forskning

BIs forelesere har solid erfaring og nettverk fra næringslivet, men vi gjør også en betydelig forskningsinnsats. BI skal finne og sette standarden for hvordan virksomheter skal ledes i fremtiden. Denne forskningen får du som student mye glede av gjennom fersk og oppdatert kunnskap. Vårt tette samarbeid med offentlig og privat næringsliv sørger for at fag du tar hos oss gir deg praktisk kunnskap som næringslivet trenger. Og på den måten gjør kunnskapen fra BI deg mer ettertraktet på jobbmarkedet.