-
Executive Bachelor

European Financial Certification Organisation

Alle generelle forsikringsfaglige kurs ved Handelshøyskolen BI er nå akkreditert av europeiske Eficert for sitt høye faglige nivå.

 

Logoen til eficertEficert-sertifikatet «Senior European Insurance Intermediary (SEII)» er en europeisk anerkjent tittel som Handelshøyskolen BI er akkreditert til å utstede i samarbeid med Eficert (The European Financial Certification Organisation).

Godkjennelsen til å utstede SEII har Handelshøyskolen BI oppnådd gjennom en akkrediteringsprosess i Eficert, det europeiske organet som arbeider for felles standarder i forsikringsbransjen.

Per i dag er følgende kurs akkreditert:


Hvis du har gjennomført 30 sp fordelt på de ovennevnte kursene, kan du søke om å få dem godkjent til sertifiseringen Senior European Insurance Intermediary. Kravet til sertifisering er at du har tatt alle kursene med karakter C eller bedre. I tillegg forutsettes det at minst ett av kursene er gjennomført etter at ordningen trådte i kraft, det vil si fra og med høsten 2018.

Styrket markedsverdi

Med Eficert-sertifikatet får den ansatte i næringen rett til å bruke tittelen «Senior European Insurance Intermediary» på visittkort og elektronisk signatur, og kandidaten blir søkbar i Eficerts nettbaserte register. Akkrediteringen gir adgang til et stort jobbmarked. Med sertifikatet kan man søke jobb i de andre europeiske landene som har godkjent SEII-profilen. Den europeiske godkjennelsesordningen er forholdsvis ny, og foreløpig har følgende land godkjennelse: Østerrike, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italia, Sveits, Kypros og Tyrkia. Flere land befinner seg i søknadsprosessen.

For den enkelte medarbeider handler det om å styrke sin markedsverdi og skape karrieremuligheter for seg selv. For selskapene er det verdifullt å ha medarbeidere med denne type kompetanse, fordi det tilfører kvalitet og tillit. Kundene tilbys rådgivning av høyeste kvalitet som sikrer forbrukerbeskyttelse og seriøsitet i rådgivningsprosessen.

Eficert

Eficert består av organisasjoner som aktivt representerer utdannelsesinteresser og idealer for forsikringsbransjen og finanssektoren. Eficert arbeider for en sammenstilt europeisk forsikringsutdanning og felles faglige kompetanserammer. Med akkrediteringen har Handelshøyskolen BI sikret seg en sentral plass i det europeiske nettverket som arbeider målrettet med å påvirke EUs krav til kompetanse og etterutdanning for forsikringsnæringen.

Les mer om Eficert.

Kontakt oss

Har du spørsmål? Ta kontakt, så hjelper vi deg!