-
Bank og forsikring

Personvern for Stiftelsen Forsikringsakademiet

Stiftelsen Forsikringsakademiet vil sikre at personopplysninger håndteres på en sikker og forsvarlig måte. Stiftelsen behandler personopplysningene i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvern-lovgivning. Denne personvernerklæringen gjelder for:

  • Interessenter og søkere om tilskudd
  • Styremedlemmer og stiftelsens administrasjon
  • Leverandører og samarbeidspartnere

Behandlingsansvarlig

Stiftelsen Forsikringsakademiet er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn og behandles i stiftelsen i forbindelse med virksomheten og realisering av formålet for stiftelsens aktiviteter, jfr. EUs Personvernforordning (GDPR) artikkel 4 nr. 7.

Formålet med behandlingen

For å kunne administrere arbeidet med stiftelsens formål og dens aktiviteter må stiftelsen behandle enkelte personopplysninger. Personopplysningene som blir innhentet og samlet inn begrenses til det som er helt nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, jfr. GDPR artikkel 5 nr. 1 bokstav b.

Vi benytter personopplysninger til følgende formål:

  • Behandling av søknader om tilskudd
  • Utbetaling til mottakere av tilskudd
  • Drift av stiftelsen
  • Administrasjon av historiske data, oversikt over søknader, vedtak og utbetalinger

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Vi behandler personopplysninger for å ivareta stiftelsens formål og drift. Når vi har saker til behandling og administrerer søknader og vedtak behandler vi personopplysninger for å kunne ivareta oppgavene våre og for å oppfylle en avtale.  Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger følger av GDPR artikkel 6.

Stiftelsen behandler også personopplysninger for å oppfylle forpliktelser i henhold til lov, forskrifter eller myndighetsbeslutninger. Dette kan være for kontroll og rapportering til offentlige myndigheter som politi, skatt, Brønnøysundregisteret og tilsynsmyndigheter som Stiftelsestilsynet.

Hvilke personopplysninger behandles

Kun personopplysninger som er nødvendig og relevante for å gjennomføre formålet og virksomheten blir behandlet; det kan for eksempel inkludere kontaktinformasjon, fødsels- og personnummer og arbeidsgiver.

Personopplysninger til tredjeparter

Stiftelsen Forsikringsakademiet kan gi andre tilgang til personopplysninger når det er nødvendig for å ivareta avtalen med deg og gjennomføre våre oppgaver, samt for å for å oppfylle forpliktelser i henhold til lov, forskrifter eller myndighetsbeslutninger.

Stiftelsen inngår databehandleravtaler med tjenesteleverandører som kan få tilgang til personopplysninger. Det gjelder for eksempel regnskapstjenester. De vil ikke kunne benytte personopplysninger til andre formål enn det som er avtalt med stiftelsen.

Sikkerhet

Stiftelsen har et bevisst forhold til å behandle dine personopplysninger lovlig, sikkert og forsvarlig gjennom etablering og vedlikehold av tiltak for å sikre at personopplysningene behandles i samsvar med regelverket . Alle som behandler dine personopplysninger er underlagt taushetsplikt; dette gjelder også ansatte hos tjenesteleverandører.

Rettighetene dine

Du har rett til å få vite hvilke personopplysninger stiftelsen behandler om deg. Du kan kreve innsyn i opplysningene og kreve retting eller sletting av personopplysninger. herunder be om begrenset bruk av personopplysninger og protestere mot bruken av dem. Lovverket gir anledning til å gjøre unntak fra sletting.

Du kan utøve rettighetene dine ved å sende en e-post til oss: katrine.kirkebø@bi.no

Hvis du mener at vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven håper vi at du sier ifra til oss. Du kan også klage til Datatilsynet om du mener at vi behandler personopplysningene i strid med personvernreglene.

Oppbevaring og sletting av personopplysninger

Stiftelsen oppbevarer ikke personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for å administrere og gjennomføre formålet, med mindre stiftelsen etter lov er pålagt å lagre opplysningene. Underliggende informasjon om innvilgede midler og utbetaling av disse vil bli oppbevart i henhold til regnskapslovens regler.