-
Bank og forsikring

Reisestipend fra Stiftelsen for bank- og finansstudier

Stiftelsen er etablert av Handelshøyskolen, og gir tilskudd til prosjekter som fremmer relevant forskning og utvikling i næringen.

Globaliseringen i bank- og finansmarkedene er omfattende. Stiftelsen ønsker å bidra til at dyktige medarbeidere i næringen, som ønsker å sette seg inn i og belyse viktige problemstillinger og utfordringer næringen står overfor på tvers av landegrenser, får mulighet til å søke et reisestipend. 

Hvor stort er stipendet? 

Fra og med 2017 utlyser stiftelsen inntil 2 reisestipender a kr 20 000 hvert år.

Reisestipendet gir anledning til faglig utvikling og nettverksbygging. Utbytte fra studieoppholdet leveres i form av en rapport på minimum 15 sider som vil kunne bli offentliggjort. 

Den enkelte velger selv tema og reisemål. Det gis anledning til at to personer søker sammen for å reise og rapportere i fellesskap.  

Hvem kan søke? 

Alle innen norsk bank- og finansnæring kan søke stipendet. 

Hvordan søke? 

Send en beskrivelse av din bakgrunn og ditt prosjekt med tilhørende budsjett til e-post: katrine.kirkebo@bi.no

Merk din e-post «Stipendsøknad Bank». Søknadsfrist er 15. april og 15. oktober, årlig.

Kontakt oss for mer informasjon: 
Katrine Kirkebø, daglig leder Stiftelsen for bank- og finansstudier 
Telefon: 464 10 671
E-post: katrine.kirkebø@bi.no