-
Executive

Samarbeidsavtale om kompetanse mellom BI og DNB

Handelshøyskolen BI og DNB samarbeider om å gi deg som ansatt mulighet til å styrke din kunnskap innen aktuelle og relevante kompetanseområder.

DNB logo

 

Livslang læring

Oppdatert kompetanse i forhold til behov blir stadig viktigere. Vi blir aldri ferdige med å lære. Når endringstakten øker vil det ofte være behov for påfyll av kompetanse for å håndtere endringer og utvikle nye løsninger. Kompetanseavtalen gir deg som ansatt i DNB mulighet til å ta kurs og programmer innenfor strategisk viktige områder.

Dame spm leser i skogen, omringet av flyvende bøker
Dame spm leser i skogen, omringet av flyvende bøker

Lær mer om markedsføring, merkevarebygging, PR og moderne kommunikasjon.

Se alle kursene

Dame som holder en presentasjon
Dame som holder en presentasjon

Lær hva som skal til for å bidra til verdiskapning, gode utviklingsprosesser og strategisk HR .

Se alle kursene

Dame som smiler
Dame som smiler

Lær å inspirere, utvikle og skape tilhørighet blant dine medarbeidere, enten du skal lede prosjekter eller organisasjoner.

Se alle kursene

Dame som jobber på pc-en sin ute
Dame som jobber på pc-en sin ute

Kjennskap til ulike kulturer og forretningsnormer blir stadig mer viktig i det globaliserte arbeidsmarkedet. 

Se alle kursene

Dame og en mann kledd i business klær som snakker sammen
Dame og en mann kledd i business klær som snakker sammen

Forstå sammenhengene, lær verktøyene og forstå hvordan du tar gode finansielle og strategiske beslutninger.

Se alle kursene

Nærbilde av en hånd som holder en laptop
Nærbilde av en hånd som holder en laptop

Lær om hvordan strategisk ledelse åpner for vekst, og hvordan nye, bærekraftige forretningsmodeller forandrer verden.

Se alle kursene

Bilde av en robot
Bilde av en robot

Lær hvordan du kan bruke data og analyse til å skape innsikt, og forstå hvordan digitalisering påvirker bedriften.

Se alle kursene

Smilende dame
Smilende dame

Vi har skreddersydde program innen helseledelse, forsikring, skole- og barnehage, skatte- og avgiftsrett, og sikkerhetsledelse

Se alle kursene