-

Forskning på BI-studenters utvikling

Verdien av det du har lært er din egenkapital i arbeidslivet. Ifølge forskning fra Jan Ketil Arnulf, psykolog og forsker ved BI, får du motivasjon og føler mestring når du merker at du utvikler deg. Du får flere muligheter. Og det er meningsfullt i seg selv.

Ifølge Arnulf viser hans funn at de som studerer på BI får flere muligheter, høyere lønn og bedre karriere. Det er avkastningen du får tilbake for det du har investert. Effekten du oppnår ved å jobbe for det du tror på. Fordi hardt arbeid gir resultater. Og den uslåelige følelsen av mestring.

Kilder

Steindórsdóttir, B. D., Sanders, K., Arnulf, J. K., & Dysvik, A. (2023). Career transitions and career success from a lifespan developmental perspective: A 15-year longitudinal study. Journal of Vocational Behavior, 140, 103809. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jvb.2022.103809 

Steindorsdottir, B., Arnulf, J. K., & Norbom, H. M. (2023). Does GPA have a long-lasting impact on career success later in life? A resource caravans’ perspective through motivation to lead, a longitudinal study spanning 15 years British Academy of Management Conference 2023, Brighton, UK. 

Arnulf, J. K., & Martinsen, Ø. L. (2013, 2013-07-31 - 2013-08-04). Early careers: Personality and motivation to lead as possible predictors of leader emergence [Konferanse]. APA 121st annual convention, Honolulu. 

Farstad, C., Arnulf, J. K., & Martinsen, Ø. L. (2012). Narcissism As Antecedent To Motivation To Lead EURAM 2012, Rotterdam. http://euram2012.mindworks.ee/public/papers/paper/879