-

Videreutdanning på BI: Hva studentene sier

Resultatene fra BIs arbeidsmarkedsundersøkelse viser at tiden du bruker på videreutdanning betaler seg tilbake – på flere plan.

– Vi trenger alle sammen oppgraderinger underveis i livet, og vi trenger å trene for å bli gode. Det er det videreutdanning er, sier psykolog og forsker Jan Ketil Arnulf.

Årlig gjennomfører BI undersøkelser blant våre tidligere studenter for å kartlegge hva videreutdanningen fra BI har betydd for studentene våre, enten det handler om karriereutvikling, lønn eller jobbtilfredshet.

  • 9 av 10 sier videreutdanningen styrket egne karrieremuligheter

Våre studenter opplever å være mer attraktive i arbeidsmarkedet enn noen gang på grunn av videreutdanningen de tok på BI.  

  • 89% sier økt lønn skyldes videreutdanningen 

Hele 9 av 10 mener lønnsøkning etter gjennomført videreutdanning er en effekt av studiene på BI.

  • 95% sier videreutdanningen var avgjørende for ny og høyere stilling 

Mange har store ambisjoner knyttet til egen karriereutvikling. Blant de som har fått en ny og høyere stilling, svarer nesten alle at studiene på BI var avgjørende for opprykket.  

  • 1 av 4 norske toppledere har en grad fra BI 

Mer enn hver fjerde toppleder i Norge har utdannelse fra BI. Ingen skoler utdanner flere, ifølge en undersøkelse gjennomført av Næringsforeningen i Trondheimsregionen, basert på Norges 500 største selskaper, målt etter omsetning.

  • 85% sier videreutdanningen har positiv effekt på jobbtilfredshet 

Som mennesker motiveres vi når vi hele tiden lærer og utvikler oss. Vi er derfor veldig glade for at tidligere BI-studenter sier de blir mer fornøyde med det de har og oppgavene de skal løse.