-
Tilbake

Invester i deg selv

Logo picture

Business er i endring, og de siste årene har bærekraft og menneskelig kapital fått stadig større plass. All forskning viser at personlig utvikling og mestring er det som gjør deg mest lykkelig og produktiv i arbeidslivet. Og at veien til målet er like viktig som målet i seg selv. Og det er avgjørende å tenke på når du velger utdanning eller videreutdanning.

Utdanning er en av de største investeringene du kan gjøre for deg selv og fremtiden din, og på BI tror vi på alle som er villige til å jobbe hardt for å oppnå det de vil.

Kunnskap gir muligheter

Psykolog og forsker ved BI, Jan Ketil Arnulf, mener motivasjon og mestring henger tett sammen med vår egen opplevelse av å utvikle oss. Han mener det er kult å ha kunnskap, fordi kunnskap gjør at vi tar klokere valg og presterer bedre.

Dataene viser at de som velger BI og tar til seg kunnskap de blir presentert for, får flere muligheter og en bedre karriere senere. Uavhengig av tidligere bakgrunn.

- Det er jo interessant at vi i studentundersøkelsene våre kan se at studentene våre har fått flere muligheter, høyere lønn, bedre karrierer. Helt uavhengig av hvem de var, og hva de hadde gjort før de kom til BI. Altså gir utdanningen fra BI varig effekt på karrieren, og det har ingen betydning hvor du kommer fra. Det viktigste er hvor du skal, sier Arnulf.'

BI oppdaterer business-språket

BI er pådriver for en moderne business, der trivsel og mestring er en like verdifull valuta som inntekt, status og suksess. Derfor oppdaterer BI det tradisjonelle business-språket og fyller det med nye verdier som redefinerer hva velstand innebærer i 2022. Nå med tre filmer som dramatiserer de menneskelige egenskapene som ligger bak: innsatsvilje, pågangsmot og utholdenhet.

  • Investering = Tid og krefter jeg bruker for å oppnå det jeg vil.
  • Egenkapital = Verdien av det jeg har lært meg.
  • Avkastning = Effekten jeg oppnår ved å jobbe for det jeg tror på.