MAKE IT YOUR BUSINESS

Kunnskap har aldri vært viktigere. Det skaper muligheter for det vi skal gjøre i dag. Og i morgen.

Verden endrer seg stadig raskere. Det kan oppleves utfordrende, men gjør utvikling og innovasjon mulig. Endring åpner for nye ideer, initiativ og muligheter for et bærekraftig samfunn. Og her står kunnskap sentralt.

Bærekraft krever ny innsikt og vilje til å søke bedre løsninger. Det handler om å ta kloke avgjørelser for jorda vår, her og nå, og for fremtiden. Men for å kunne gjøre det, må vi forstå hvordan alt henger sammen og påvirker hverandre.

Vi må være modige, men varsomme. Vi må innovere, men bevare det som er bra. Vi må ha kunnskap til å se de ulike perspektivene, ta diskusjonene og valgene som fremmer et bærekraftig samfunn.

Vi jobber for å levere forskning og undervisning i verdensklasse, slik at du får kunnskap til å forme fremtiden. Make it your business.

Video

Make it your business