-
Handelshøyskolen BI

Ph.d.

Med en ph.d. fra BI vil du bli godt forberedt for en karriere på toppuniversiteter og forskningsinstitusjoner. Våre ph.d.-kandidater utvikles til forskere under veiledning av en internasjonal velrenommert faglig stab.

  • Ph.d. passer for deg som er ambisiøs, dyktig og arbeidsom.
  • Du blir del av et miljø bestående av svært kompetente kandidater fra anerkjente utdanningsinstitusjoner over hele verden.
  • Som ph.d.-kandidat kan du motta finansiell støtte under studiet.
  • Du vil ha tett samarbeid med faglig ansatte ved ditt institutt ved å være en del av pågående forskningsprosjekter.
  • Ph.d.-kursene du vil ta ledes av forelesere med ekspertkompetanse på de ulike fagområdene.
  • Et ph.d.-studium gjennomføres normalt på fire år – hvorav 25% er undervisning. 

Dette programmet foregår på engelsk. Du kan lese mer på våre engelske sider.

 

Våre PH.D.- spesialiseringer

Les mer om spesialiseringene på våre engelske sider:

 

 

Kontakt oss

Vi vil gjerne helpe deg om du har noen spørsmål vedrørende vårt ph.d.-program!

Hvorfor ta en ph.d på BI?

BI Business Review

Tre strategier som gjør tøffe beslutninger enklere

Har du noensinne følt at det er enklere å løse andres problemer enn dine egne? Forskning viser at vi tenker mer rasjonelt rundt problemer når de involverer andre personer. Hvorfor? Psykologisk avstand.

BI Business Review

Når det er vanskelig å vise følelser på jobb

Trygghet og nærhet fremmer dine evner til å uttrykke deg emosjonelt – og tar vi et kollektivt ansvar for å ivareta hverandres følelser, vil det gagne både organisasjonen og menneskene i den.

BI Business Review

Økonomien må lære fra økologien

Økonomer må utvikle et nytt vokabular for å forklare hvordan økonomien kan operere innenfor jordens bæreevne.

BI Business Review

Regjeringens kommende strategi for sirkulær økonomi må vise hvor grensen går

En sirkulær økonomi tar utgangspunkt i at alle naturressurser er knappe.