-
Ansattprofil

Adam Lee

Postdoktorstipendiat - Institutt for datavitenskap og analyse

Ekspertområder

Publikasjoner

Lee, Adam & Mesters, Geert (2024)

Locally robust inference for non-Gaussian linear simultaneous equations models

Journal of Econometrics, 240(1) Doi: 10.1016/j.jeconom.2023.105647 - Fulltekst i vitenarkiv

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2022 Universitat Pompeu Fabra PhD