Fagprofil

Ivan Alfaro

Postdoktorstipendiat - Institutt for finans

Publikasjoner registrert i Cristin

(Register for vitenskapelige publikasjoner)

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2017 The Ohio State University, Fisher College of Business PhD
2007 INCAE Business School Master of Business Administration
2005 Galileo University B.S.
2017 The Ohio State University, Fisher College of Business PhD
2007 INCAE Business School Master of Business Administration
2005 Galileo University B.S.