-
Ansattprofil

Stig Roar Haukoe Lundeby

Postdoktorstipendiat - Institutt for finans

Publikasjoner

Chernov, Mikhail; Løchstøer, Lars A. & Lundeby, Stig Roar Haukø (2021)

Conditional Dynamics and the Multihorizon Risk-Return Trade-Off

The Review of financial studies Doi: 10.1093/rfs/hhab053

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2021 Norwegian School of Economics (NHH) PhD