-
Ansattprofil

Stig Roar Haukoe Lundeby

Postdoktorstipendiat - Institutt for finans

Publikasjoner

Chernov, Mikhail; Løchstøer, Lars A. & Lundeby, Stig Roar Haukø (2021)

Conditional Dynamics and the Multihorizon Risk-Return Trade-Off

The Review of financial studies, 35(3), s. 1310- 1347. Doi: 10.1093/rfs/hhab053

Lundeby, Stig Roar Haukø; Haug, Jørgen & Stamland, Tommy (2022)

Utfordringer ved estimering av kapitalkostnad

[Article in business/trade/industry journal]. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse

Prosjektverdsetting krever estimater av forventede fremtidige kontantstrømmer og risikojustert kapitalkrav. For å få gode estimater av risikojusterte kapitalkrav må man overvinne flere grunnleggende hindringer: Vi diskuterer utfordringer for eksempel ved valg av proxy for markedsporteføljen, justering av betaer fra lignende selskap for finansiell og operasjonell giring samt utfordringer knyttet til sammensatte målsettinger for eksempel ved ESG-hensyn. Multifaktormodeller lover forbedret risikojustering av kapitalkravet, men introduserer flere nye utfordringer. Multifaktormodeller er statistisk skreddersydd til korttidsprognoser, mens man i viktige beslutninger betrakter langsiktige investeringer. Å erstatte kapitalverdimodellen med tilsynelatende mer sofistikerte multifaktormodeller kan lett svekke kvaliteten på prosjektvurderingene.

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2021 Norwegian School of Economics (NHH) PhD