Fagprofil

Anne-Britt Gran

Professor - Institutt for kommunikasjon og kultur

Publikasjoner

Gran, Anne-Britt; Vestberg, Nina Lager, Booth, Peter & Ogundipe, Anne (2018)

A digital museum's contribution to diversity - a user study

Museum Management and Curatorship Doi: https://doi.org/10.1080/09647775.2018.1497528

Gran, Anne-Britt (2017)

Kultursektoren og kreativ næring i norsk økonomi: Et dedifferensieringsperspektiv på utviklingen

Praktisk økonomi & finans, 33(2), s. 156- 171. Doi: 10.18261/issn.1504-2871-2017-02-02

Gran, Anne-Britt; Gjems Theie, Marcus & Torp, Øyvind (2016)

The Creative Industries in Norway 2008-2014

Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, 19(2), s. 273- 296.

Gran, Anne-Britt (2016)

Økonomisk selvsensur i kultursektoren

Alm, Kristian; Brown, Richard Mark & Røyseng, Sigrid (red.). Kommunikasjon og ytringsfrihet i organisasjoner

Gran, Anne-Britt (2014)

Kunstneriske kvalitetskriterier i praksis – om kulturpolitiske penger, pliktestetikk og kunstnerisk pragmatikk

Sekkelsten, Ådne & Graffer, Sidsel (red.). Scenekunsten og de unge

Gran, Anne-Britt (2014)

Digitale tider i kulturlivet? : om digitalt kulturforbruk, kulturpolitikk og kulturelle etterslep

Sosiologi i dag, 44(1), s. 13- 38.

Gran, Anne-Britt (2013)

Site-specific-strength: The regional power of historical plays and place sponsoring

Lindeborg, Lisbeth & Lindkvist, Lars (red.). The Value of Arts and Culture for Regional Development: A Scandinavian Perspective

Gaustad, Terje & Gran, Anne-Britt (2013)

Opphavsrett som filmpolitisk virkemiddel :

Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, s. 106- 124.

Gran, Anne-Britt (2010)

Staging Places as Brands: Visiting Illusins, Images and Imaginations

Knudsen, Britta Timm & Waade, Anne Marit (red.). Re-Investing Authenticity. Tourism, Place and Emotions

Gran, Anne-Britt (2009)

Superflex - et sted mellom kunstscenen, politikken og økonomisystemet

Fyhn, Håkon (red.). Kreativ tverrfaglighet: Teori og praksis

Gran, Anne-Britt (2009)

Look who's talking! Aesthetic corporate communication in a dedifferentiated society

Aesthesis: International journal of art and aesthetics in management and organizational life, 2(2), s. 23- 32.

Gran, Anne-Britt (2009)

Kulturkapitalens bevegelser i vår tid

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, 12(9), s. 30- 37.

Gran, Anne-Britt & Hofplass, Sophie (2007)

Kultursponsing

Gyldendal Akademisk.

Gran, Anne-Britt (2006)

Forestillinger om æstetisering av økonomien

Ulrik Bisgaard and Carstyen Friberg(eds), Det æstetiskes aktualitet

Gran, Anne-Britt (2005)

Se han snakker ? om estetiske, ekspressive, teatrale og propagandistiske organisasjoner?

Nyeng, Frode & Wennes, Grete (red.). Kan organisasjoner føle?, red. Frode Nyeng og Grete Wennes

Gran, Anne-Britt (2005)

KRITT-kultur og kreativitetsfetisjisme ? forsøk på kontekstualisering av et forskningsprosjekt

Rønning, Barbro (red.). Flyt, en nøkkel til kreativitet og innovasjon, red. Barbro Rønning

Gran, Anne-Britt & De Paoli, Donatella (2005)

Hvorfor kunst og kapital nå? Nye strømninger i næringslivet

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, 8(5), s. 20- 27.

Gran, Anne-Britt (2003)

Estetisk kapital – mot en kapitalisering av estetikken

Danielsen, Anne (red.). Kunsten å hellige middelet - nye forbindelser mellom kunst og næringsliv

Gran, Anne-Britt (2003)

En forestilling om implosjon og eksplosjon i det estetiske feltet

Danielsen, Anne (red.). Kunsten å hellige middelet - nye forbindelser mellom kunst og næringsliv

Gran, Anne-Britt; De Paoli, Donatella, Langdalen, Jørgen & Danielsen, Anne (2003)

Kunsten å hellige middelet - nye forbindelser mellom kunst og næringsliv

Danielsen, Anne (red.). Kunsten å hellige middelet - nye forbindelser mellom kunst og næringsliv

Gran, Anne-Britt (2002)

Mangfold i Norge – globaliseringsprosesser og norsk enfold

Kulturelle kontekster. Kulturpolitikk og forskningsformidling

Gran, Anne-Britt (2002)

Utsettelse, marginalisering og plassering av norsk scenekunstpolitikk

Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, s. 78- 101.

Gran, Anne-Britt (2002)

I stereotypenes vold. Det etniske som essens, konstruksjon og hybrid

Gressgård, Randi & Meyer, Siri (red.). Fanden går i kloster. Elleve tekster om de andre

Gran, Anne-Britt (2002)

The Fall of Theatricality in the Age of Modernity

SubStance, 31(2&3), s. 251- 265.

Gran, Anne-Britt (1997)

Teatralitetens fall på Ibsens tid

Aarhus Universitetsforlag.

Gran, Anne-Britt & Ohrem, Sigurd (1996)

Spillet om spelet. Lokale spel, ny-ritualisme og nasjonal kannibalisme

Bjørkås, Svein & Mangset, Per (red.). Kunnskap om kulturpolitikk : utviklingstrekk i norsk kultu rpolitikkforskning

Gran, Anne-Britt (1994)

Et spørsmål om teatralitet – og en historie om teatervitenskapens historie

Hov, Live (red.). Teatervitenskapelige grunnlagsproblemer

Gran, Anne-Britt (1991)

Fornyelsen av vår tids teater og regikunst

Reistad, Helge (red.). Regikunst

Gran, Anne-Britt & Falck, Eva (1991)

Vår tids fornyelse av skuespillerkunsten

Reistad, Helge (red.). Skuespillerkunst

Gjærum, Rikke Gürgens & Gran, Anne-Britt (2016)

Norsk skole dreper kreativitet

Klassekampen [Kronikk]

Gjærum, Rikke Gürgens & Gran, Anne-Britt (1)

Norsk skole dreper kreativiteten http://nordnorskdebatt.no/article/norsk-grunnskole-dreper

Harstad Tidende [Kronikk]

Gran, Anne-Britt (2014)

Mangfold - et ambivalent buzzord i kulturlivet

[Popular scientific article]. Minerva, s. 85- 88.

Gran, Anne-Britt (2013)

Stopp Oslo Nye-galskapen nå!

[Article in business/trade/industry journal]. Minervanett

Gran, Anne-Britt (2012)

Konsertkommunen Træna! Kortslutning i kulturindeksen til Telemarkforsking

Løkka, Nanna (red.). Kulturrikets tilstand 2012

Gran, Anne-Britt (2012)

Lov å tvile på boklov

[Popular scientific article]. Minervanett

Gran, Anne-Britt (2012)

Kortslutning om kultur

[Popular scientific article]. Minervanett

Gran, Anne-Britt (2011)

Hvor går Huitfeldt? En kulturpolitisk årsmelding

Mangset, Per & Skjeldal, Kjærsti (red.). KulturRikets Tilstand 2010

Gran, Anne-Britt (2010)

Hvor går Huitfeldt? En kulturpolitisk årsmelding

[Article in business/trade/industry journal]. Bob : Bok og bibliotek

Gran, Anne-Britt & De Paoli, Donatella (2005)

Kunst og kapital ? nye forbindelser mellom kunst, estetikk og næringsliv

[Scientific book]. Pax Forlag.

Gran, Anne-Britt (2004)

Vår teatrale tid – om iscenesatte identiteter, ekte merkevarer og varige mén

[Scientific book]. Dinamo Forlag.

Gran, Anne-Britt (2003)

Offentlig utsmykking og merkevarebygging - nye utsmykkingsutfordringer i globaliseringens tidsalder

[Popular scientific book]. Press Forlag.

Gran, Anne-Britt (2001)

13 mulige og umulige kritikerposisjoner i det postkoloniale Norge

[Article in business/trade/industry journal]. Krit.Sirkelen : medlemsblad for Norsk litteraturkritikerlag

Gran, Anne-Britt (2001)

Institusjonell rasisme i det norske kunstfeltet

[Article in business/trade/industry journal]. Krit.Sirkelen : medlemsblad for Norsk litteraturkritikerlag

Gran, Anne-Britt (2001)

Arven fra Brecht i postmoderne teater

[Popular scientific article]. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift

Gran, Anne-Britt (2001)

Om nordmenn, aper og andre hybride dyr - institusjonell rasisme i Norge

[Popular scientific article]. UKS - forum for samtidskunst (Trykt utg.), s. 27- 34.

Gran, Anne-Britt (2001)

En forestilling om implosjon og eksplosjon i kunsten

[Popular scientific article]. Samtiden, s. 92- 100.

Gran, Anne-Britt (2001)

Kvalitet før og nå - kvalitetskriterier i omløp

Mangset, Per; Lund, Christian & Aamodt, Ane (red.). Kunst, kvalitet og politikk. Rapport fra Norsk kulturråds årskonferanse 2000

Gran, Anne-Britt (2000)

uLike barn leker best?

Sekkelsten, Ådne (red.). Et usedvanlig teater

Gran, Anne-Britt (1999)

When the Body Becomes the Stage. Death, dwarves and doubles

[Popular scientific article]. The Open Page, s. 57- 64.

Gran, Anne-Britt (1997)

Eksplosjonen av historiske spel: Kjeppar i hjula eller føde for nasjonen?

[Popular scientific article]. Syn og Segn, s. 99- 104.

Buresund, Inger & Gran, Anne-Britt (1996)

Frie grupper og Black Box Teater 1970-1995

[Scientific book]. AdNotam, Oslo.

Buresund, Inger & Gran, Anne-Britt (1996)

Frie grupper og Black Box teater 1970-1995

[Scientific book]. Ad Notam Gyldendal.

Gran, Anne-Britt (1993)

Den Primitive på modernitetens scene

[Popular scientific article]. Samtiden, s. 71- 82.

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2000 University of Oslo Ph.D Dr. Philos.
2000 University of Oslo Ph.D Dr. Philos.
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2009 - Present BI Norwegian Business School Professor
2007 - Present Perduco Kultur AS CEO and partner
2005 - 2009 BI Norwegian Business School Associate Professor
2004 - 2007 NTNU Assistant Professor
2002 - 2003 University of Århus Nordic research fellow
1988 - 2000 University of Oslo PhD Candidate (and more)
Last flere artikler