Fagprofil

Anne-Britt Gran

Professor - Institutt for kommunikasjon og kultur

Publikasjoner

Gran, Anne-Britt; Vestberg, Nina Lager, Booth, Peter & Ogundipe, Anne (2018)

A digital museum's contribution to diversity - a user study

Museum Management and Curatorship Doi: 10.1080/09647775.2018.1497528

Responding to the Norwegian cultural policy concern of diversity, this article presents the results from three data sets that capture user background, behaviour, values and opinions regarding the digital portal for museum objects, images and stories, DigitaltMuseum. Specifically, the exploratory research draws data from a ‘population’ survey of digital consumption in Norway, a DigitaltMuseum user survey, and device and usage data captured by Google Analytics. Designed, where possible, to capture a user’s perspective, the three data sources describe who uses the digital platform, their content preferences, motivation for using the platform, and what they ultimately do with material found. Although there is evidence that the findings are representative of a super-user group, the results nevertheless indicate that DigitaltMuseum is contributing to cultural diversity in terms of content, purpose for usage, and dissemination. For policymakers and administrators of online museum platforms, the study demonstrates the platform’s contribution to expanded diversity.

Gran, Anne-Britt (2017)

Kultursektoren og kreativ næring i norsk økonomi: Et dedifferensieringsperspektiv på utviklingen

Praktisk økonomi & finans, 33(2), s. 156- 171. Doi: 10.18261/issn.1504-2871-2017-02-02

Gran, Anne-Britt; Gjems Theie, Marcus & Torp, Øyvind (2016)

The Creative Industries in Norway 2008-2014

Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, 19(2), s. 273- 296.

Gran, Anne-Britt (2016)

Økonomisk selvsensur i kultursektoren

Alm, Kristian; Brown, Richard Mark & Røyseng, Sigrid (red.). Kommunikasjon og ytringsfrihet i organisasjoner

Gran, Anne-Britt (2014)

Kunstneriske kvalitetskriterier i praksis – om kulturpolitiske penger, pliktestetikk og kunstnerisk pragmatikk

Sekkelsten, Ådne & Graffer, Sidsel (red.). Scenekunsten og de unge

Gran, Anne-Britt (2014)

Digitale tider i kulturlivet? : om digitalt kulturforbruk, kulturpolitikk og kulturelle etterslep

Sosiologi i dag, 44(1), s. 13- 38.

Gran, Anne-Britt (2013)

Site-specific-strength: The regional power of historical plays and place sponsoring

Lindeborg, Lisbeth & Lindkvist, Lars (red.). The Value of Arts and Culture for Regional Development: A Scandinavian Perspective

Gaustad, Terje & Gran, Anne-Britt (2013)

Opphavsrett som filmpolitisk virkemiddel :

Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, s. 106- 124.

Gran, Anne-Britt (2010)

Staging Places as Brands: Visiting Illusins, Images and Imaginations

Knudsen, Britta Timm & Waade, Anne Marit (red.). Re-Investing Authenticity. Tourism, Place and Emotions

Gran, Anne-Britt (2009)

Superflex - et sted mellom kunstscenen, politikken og økonomisystemet

Fyhn, Håkon (red.). Kreativ tverrfaglighet: Teori og praksis

Gran, Anne-Britt (2009)

Look who's talking! Aesthetic corporate communication in a dedifferentiated society

Aesthesis: International journal of art and aesthetics in management and organizational life, 2(2), s. 23- 32.

Gran, Anne-Britt (2009)

Kulturkapitalens bevegelser i vår tid

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, 12(9), s. 30- 37.

Gran, Anne-Britt & Hofplass, Sophie (2007)

Kultursponsing

Gyldendal Akademisk.

Gran, Anne-Britt (2006)

Forestillinger om æstetisering av økonomien

Ulrik Bisgaard and Carstyen Friberg(eds), Det æstetiskes aktualitet

Gran, Anne-Britt (2005)

Se han snakker ? om estetiske, ekspressive, teatrale og propagandistiske organisasjoner?

Nyeng, Frode & Wennes, Grete (red.). Kan organisasjoner føle?, red. Frode Nyeng og Grete Wennes

Gran, Anne-Britt (2005)

KRITT-kultur og kreativitetsfetisjisme ? forsøk på kontekstualisering av et forskningsprosjekt

Rønning, Barbro (red.). Flyt, en nøkkel til kreativitet og innovasjon, red. Barbro Rønning

Gran, Anne-Britt & De Paoli, Donatella (2005)

Hvorfor kunst og kapital nå? Nye strømninger i næringslivet

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, 8(5), s. 20- 27.

Gran, Anne-Britt (2003)

Estetisk kapital – mot en kapitalisering av estetikken

Danielsen, Anne (red.). Kunsten å hellige middelet - nye forbindelser mellom kunst og næringsliv

Gran, Anne-Britt (2003)

En forestilling om implosjon og eksplosjon i det estetiske feltet

Danielsen, Anne (red.). Kunsten å hellige middelet - nye forbindelser mellom kunst og næringsliv

Gran, Anne-Britt; De Paoli, Donatella, Langdalen, Jørgen & Danielsen, Anne (2003)

Kunsten å hellige middelet - nye forbindelser mellom kunst og næringsliv

Danielsen, Anne (red.). Kunsten å hellige middelet - nye forbindelser mellom kunst og næringsliv

Gran, Anne-Britt (2002)

Mangfold i Norge – globaliseringsprosesser og norsk enfold

Kulturelle kontekster. Kulturpolitikk og forskningsformidling

Gran, Anne-Britt (2002)

Utsettelse, marginalisering og plassering av norsk scenekunstpolitikk

Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, s. 78- 101.

Gran, Anne-Britt (2002)

I stereotypenes vold. Det etniske som essens, konstruksjon og hybrid

Gressgård, Randi & Meyer, Siri (red.). Fanden går i kloster. Elleve tekster om de andre

Gran, Anne-Britt (2002)

The Fall of Theatricality in the Age of Modernity

SubStance, 31(2&3), s. 251- 265.

Gran, Anne-Britt (1997)

Teatralitetens fall på Ibsens tid

Aarhus Universitetsforlag.

Gran, Anne-Britt & Ohrem, Sigurd (1996)

Spillet om spelet. Lokale spel, ny-ritualisme og nasjonal kannibalisme

Bjørkås, Svein & Mangset, Per (red.). Kunnskap om kulturpolitikk : utviklingstrekk i norsk kultu rpolitikkforskning

Gran, Anne-Britt (1994)

Et spørsmål om teatralitet – og en historie om teatervitenskapens historie

Hov, Live (red.). Teatervitenskapelige grunnlagsproblemer

Gran, Anne-Britt (1991)

Fornyelsen av vår tids teater og regikunst

Reistad, Helge (red.). Regikunst

Gran, Anne-Britt & Falck, Eva (1991)

Vår tids fornyelse av skuespillerkunsten

Reistad, Helge (red.). Skuespillerkunst

Gjærum, Rikke Gürgens & Gran, Anne-Britt (1)

Norsk skole dreper kreativiteten http://nordnorskdebatt.no/article/norsk-grunnskole-dreper

Harstad Tidende [Kronikk]

Gran, Anne-Britt (2014)

Mangfold - et ambivalent buzzord i kulturlivet

[Popular scientific article]. Minerva, s. 85- 88.

Gran, Anne-Britt (2013)

Stopp Oslo Nye-galskapen nå!

[Article in business/trade/industry journal]. Minervanett

Gran, Anne-Britt (2012)

Konsertkommunen Træna! Kortslutning i kulturindeksen til Telemarkforsking

Løkka, Nanna (red.). Kulturrikets tilstand 2012

Gran, Anne-Britt (2012)

Lov å tvile på boklov

[Popular scientific article]. Minervanett

Gran, Anne-Britt (2012)

Kortslutning om kultur

[Popular scientific article]. Minervanett

Gran, Anne-Britt (2011)

Hvor går Huitfeldt? En kulturpolitisk årsmelding

Mangset, Per & Skjeldal, Kjærsti (red.). KulturRikets Tilstand 2010

Gran, Anne-Britt (2010)

Hvor går Huitfeldt? En kulturpolitisk årsmelding

[Article in business/trade/industry journal]. Bob : Bok og bibliotek

Gran, Anne-Britt & De Paoli, Donatella (2005)

Kunst og kapital ? nye forbindelser mellom kunst, estetikk og næringsliv

[Scientific book]. Pax Forlag.

Gran, Anne-Britt (2004)

Vår teatrale tid – om iscenesatte identiteter, ekte merkevarer og varige mén

[Scientific book]. Dinamo Forlag.

Gran, Anne-Britt (2003)

Offentlig utsmykking og merkevarebygging - nye utsmykkingsutfordringer i globaliseringens tidsalder

[Popular scientific book]. Press Forlag.

Gran, Anne-Britt (2001)

13 mulige og umulige kritikerposisjoner i det postkoloniale Norge

[Article in business/trade/industry journal]. Krit.Sirkelen : medlemsblad for Norsk litteraturkritikerlag

Gran, Anne-Britt (2001)

Institusjonell rasisme i det norske kunstfeltet

[Article in business/trade/industry journal]. Krit.Sirkelen : medlemsblad for Norsk litteraturkritikerlag

Gran, Anne-Britt (2001)

Arven fra Brecht i postmoderne teater

[Popular scientific article]. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift

Gran, Anne-Britt (2001)

Om nordmenn, aper og andre hybride dyr - institusjonell rasisme i Norge

[Popular scientific article]. UKS - forum for samtidskunst (Trykt utg.), s. 27- 34.

Gran, Anne-Britt (2001)

En forestilling om implosjon og eksplosjon i kunsten

[Popular scientific article]. Samtiden, s. 92- 100.

Gran, Anne-Britt (2001)

Kvalitet før og nå - kvalitetskriterier i omløp

Mangset, Per; Lund, Christian & Aamodt, Ane (red.). Kunst, kvalitet og politikk. Rapport fra Norsk kulturråds årskonferanse 2000

Gran, Anne-Britt (2000)

uLike barn leker best?

Sekkelsten, Ådne (red.). Et usedvanlig teater

Gran, Anne-Britt (1999)

When the Body Becomes the Stage. Death, dwarves and doubles

[Popular scientific article]. The Open Page, s. 57- 64.

Gran, Anne-Britt (1997)

Eksplosjonen av historiske spel: Kjeppar i hjula eller føde for nasjonen?

[Popular scientific article]. Syn og Segn, s. 99- 104.

Buresund, Inger & Gran, Anne-Britt (1996)

Frie grupper og Black Box Teater 1970-1995

[Scientific book]. AdNotam, Oslo.

Buresund, Inger & Gran, Anne-Britt (1996)

Frie grupper og Black Box teater 1970-1995

[Scientific book]. Ad Notam Gyldendal.

Gran, Anne-Britt (1993)

Den Primitive på modernitetens scene

[Popular scientific article]. Samtiden, s. 71- 82.

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2000 University of Oslo Ph.D Dr. Philos.
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2009 - Present BI Norwegian Business School Professor
2007 - Present Perduco Kultur AS CEO and partner
2005 - 2009 BI Norwegian Business School Associate Professor
2004 - 2007 NTNU Assistant Professor
2002 - 2003 University of Århus Nordic research fellow
1988 - 2000 University of Oslo PhD Candidate (and more)
Last flere artikler