Ansattprofil

Benedicte Brøgger

Professor - Institutt for kommunikasjon og kultur

Biografi

Short biography (Norwegian bio below)
Brøgger holds a Ph.D. from the University of Oslo, Department of Social Anthropology from 2001. Her research experience includes several long-term field works in South-East Asia and a number of R&D-projects in companies and organizations in Norway. In 2007-2009 she was visiting scholar at the University of Chicago, and 2016-2017 she was ass.dean for BI-Fudan MBA-program in Shanghai. Other work experience is in commercial banking and the finance department in public administration. Brøgger was research director at the Work Research Institute from 2011-2013, when she became professor at BI. She teaches and supervises students at all levels, bachelor, master and Ph.d. She has received research grants from The Norwegian Research Council and EU Horizon 2020-program. Her latest publication in the 2021 monograph "Social Enterprise in China", Routledge.

Research areas
Social entrepreneurship and innovation, intercultural communication, cross-cultural management, action research

Teaching areas
Cross-cultural management, intercultural communication, action learning

Kort biografi
Benedicte Brøgger er professor ved institutt for kommunikasjon of kultur. Tema for hennes forskning er de kulturelle sidene ved forretningsvirksomhet og vekst, og betingelsene for samforstand og gjensidig forpliktende samarbeid mellom ulike interessentgrupper. Hun har gjennomført flere lange feltarbeid i sør-øst Asia, og flere korte feltarbeider i forbindelse med utviklingsprosjekter i varehandel, olje- og energi, og prosessindustribedrifter, og i kommunalt sektor. Brøgger har en doktorgrad i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo, og har i 2 år vært gjesteforsker ved University of Chicago, og 2 år akademisk ansvarlig for BI-Fudan MBA-preogram i Shanghai. Hun har vært forskningsleder ved Arbeidsforskningsinstituttet og har arbeidserfaring fra finansnæringen og offentlig sektor. Hun har drevet forskningsprosjekter finansiert av Norges Forskningsråd og EUs Hoizon 2020-program. Hennes nyeste publikasjon er monografien "Social enterprise in China", Routledge fra 2021.

Publikasjoner

Brøgger, Benedicte & Larsen, Lotta Bjørklund (2021)

Tax compliance dancing. The Importance of Time and Space in Taxing Multinational Corporations

Journal of Legal Anthropology, 5(1), s. 85- 109. Doi: 10.3167/jla.2021.050104 - Fulltekst i vitenarkiv

Brøgger, Benedicte & Aziz, Kiran (2020)

Co-operative Compliance in Norway

Hein, Ronald & Russo, Ronald (red.). Co-operative Compliance and the OECD’s International Compliance Assurance Programme

Brøgger, Benedicte & Jevnaker, Birgit Helene (2018)

«En fugl i hånden … kan begynne noe» Effektuering av entreprenørskap i en entreprenørskapsutdanning

UNIPED, 41(01), s. 68- 79. Doi: 10.18261/issn.1893-8981-2018-01-06 - Fulltekst i vitenarkiv

Artikkelen retter søkelyset mot utvikling av utdanning i entreprenørskap ved en norsk handelshøyskole. Artikkelen har en eksplorativ form og drøfter noen grep som ble tatt for å utvikle entreprenørskapsprogrammer på Handelshøyskolen BI. Tema for drøftingen er pedagogisk entreprenørskap i et gradsgivende studieprogram. Vi har studert utviklingen over tid i én kontekst sett fra spesielt faglæreres engasjement og handlinger. Vi redegjør også for samspillet med eksterne samarbeidspartnere på ulike tidspunkter. Vi forstår utviklingen som et resultat av «effektuering», en «man tager hva man haver»-tilnærming, fordi det var slik den foregikk i praksis. Entreprenørskapsutdanning foregår ikke bare i klasserom, men like gjerne i inkubatorer og tettere integrert i økonomiske økosystemer enn det som er vanlig ved akademiske gradsgivende programmer. Dermed er det større behov for samarbeid enn når en akademisk institusjon har tilnærmet monopol på å bestemme utdanningens innhold og form. I artikkelen identifiserer vi tre suksesskriterier for pedagogisk entreprenørskap i et gradsgivende studieprogram: institusjonelle koblinger til eksterne parter, praksis i klasserommet og balanse mellom statiske kvalitetskrav og aktive studenter.

Brøgger, Benedicte (2017)

Sosialt entreprenørskap i Norge

Cappelen Damm Akademisk.

Brøgger, Benedicte (2016)

Creation of a social media social venture

Škerlavaj, Miha; Černe, Matej, Dysvik, Anders & Carlsen, Arne (red.). Capitalizing on creativity at work: Fostering the implementation of creative ideas in organizations

Brøgger, Benedicte & Jevnaker, Birgit Helene (2014)

The cultural production of commodities: understanding the art and gaps of silent and seen design

Society and Business Review, 9(2), s. 124- 138. Doi: 10.1108/SBR-11-2013-0085

Purpose – The purpose of the paper is to shed light on the particular organizing design practices behind making items exchangeable into commodities. It is a constructive contribution to establish more critical studies of merchandizing. Design/methodology/approach – The study included several longitudinal projects in retail chains in Scandinavia. The research was based on anthropological and participatory research methods. We introduce the term “waremaking” as a term for the work to make items exchangeable and expand on a distinction between silent and seen design (Gorb and Dumas, 1987). Findings – Waremaking is business, but includes giving form to relations between business and society to make exchanges at all possible. We found considerable silent design work that is not commonly acknowledged in economic and social theory. Research limitations/implications – There is a need for comparative and aggregate studies. We deconstruct the conventional categories “commodities” and “merchandizing” and a study of the contingent effects on the meaning of other constructs is needed. Practical implications – Introducing the notion of waremaking yields important insights for organizations and managers. We offer a new framework of waremaking that crosses existing boundaries and helps construct new interfaces between designers, traders and consumers in society. Social implications – The papers reveal merchandizing as a culturally complex and nuanced form of work and a crucial field of practice. Originality/value – Scholars have denoted little attention to the cultural work of merchandizing. By delineating a new practice-based framework encompassing both ordinary and extraordinary work, we can address the cultural production of commodities.

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale & Brøgger, Benedicte (2013)

CSR and employee motivation

Midttun, Atle (red.). CSR and beyond: A Nordic perspective

Brøgger, Benedicte (2012)

The Role of Supply Chains in Product Design

Gunn, Wendy & Donovan, Jared (red.). Design and Anthropology

Brøgger, Benedicte (2012)

Sosialt entreprenørskap i Norge - arenaer og former for deltagelse

Sosiologisk Årbok, 25(2), s. 71- 82.

Brøgger, Benedicte (2011)

The rise and demise of a supply chain

Journal of business anthropology, 2(2), s. 232- 253. Doi: 10.22439/jba.v2i2.4160

Brøgger, Benedicte (2010)

Work Tasks on the Move - Local Consequences of Global Divisions of Labour

Intergraph: Journal of Dialogic Anthropology, 2(2)

Brøgger, Benedicte (2010)

An innovative approach to employee participation in a Norwegian retail chain

Economic and Industrial Democracy: an international journal, 31(4), s. 477- 495. Doi: 10.1177/0143831X09358364

Brøgger, Benedicte (2010)

Kjeder, entreprenørskap og antropologisk kunnskapsdannelse

Norsk Antropologisk Tidsskrift, 21(2-3), s. 129- 142.

Ataov, Anli; Brøgger, Benedicte & Hildrum, Jarle Moss (2010)

An action research approach to the inclusion of immigrants in work life and local community life Preparation of a participatory realm

Action research, 8(3), s. 237- 265. Doi: 10.1177/1476750309335209

Brøgger, Benedicte (2009)

Research and change - a comparison of action research and conventional social science research methods

Brøgger, Benedicte & Eikeland, Olav (red.). Turning to practice with action research

Brøgger, Benedicte (2009)

Economic anthropology, trade and innovation

Social Anthropology, 17(3), s. 318- 333.

Brøgger, Benedicte & Eikeland, Olav (2009)

Introduction

Brøgger, Benedicte & Eikeland, Olav (red.). Turning to practice with action research

Brøgger, Benedicte & Eikeland, Olav (2009)

Turning to practice with action research

Peter Lang Publishing Group.

Brøgger, Benedicte & Eikeland, Olav (2009)

Turning to Practice with Action Research

Peter Lang Publishing Group.

Brøgger, Benedicte (2007)

Å tjene på samarbeid: medvirkning, partssamarbeid, bedriftsutvikling

Gyldendal Akademisk.

Brøgger, Benedicte (2007)

Samarbeid som produksjonsfaktor - en introduksjon

Gyldendal Akademisk.

Brøgger, Benedicte (2007)

Forhandling, samarbeid og konflikt

Gyldendal Akademisk.

Brøgger, Benedicte (2005)

Grunnlagsproblemer i praksis. Ingeniører, aksjonsforskere og antropologer i samarbeid om bedriftsutvikling

Fossestøl, Knut & Eikeland, Olav (red.). Nytt arbeidsliv - nye former for kunnskapsproduksjon

Brøgger, Benedicte (2004)

Identity matters: the case of the Singaporean Chinese

Christiansen, Flemming & Hedetoft, Ulf (red.). The politics of multiple belonging: ethnicity and nationalism in Europe and East Asia

Brøgger, Benedicte (2003)

Vestfold, Buskerud og Telemark

Bedriftsutvikling og regionale partnerskap. Erfaringer fra Verdiskaping 2010

Brøgger, Benedicte (2001)

Singapore

Ember, Melvin & Ember, Carol R (red.). Countries and their Cultures

Brøgger, Benedicte (1999)

Capital which binds. Singapore clan members' donations and investments in their qiaoxing areas in China

China Perspectives, 56(3), s. 52- 60.

Brøgger, Benedicte (2017)

Slik fungerer delingsøkonomien i Kina, http://www.innomag.no/gjesteinnlegg-slik-fungerer-delingsokonomien-i-kina/

Innomag [Kronikk]

Brøgger, Benedicte & Aziz, Kiran (2018)

The setting for Collaboration about tax compliance in Norway

[Report]. Umeå University.

Brøgger, Benedicte; Aziz, Kiran, Björklund Larsen, Lotta, Boll, Karen, and, Mette Brehm Johansen, Kettunen, Jaana & Potka-Soininen, Tuulia and, Pellinen Jukka (2018)

Nordic Experiences of Co-operative Compliance Programmes: Comparisons and Recommendations

[Report]. Umeå University.

For the last decade a major trend within tax administrations has been to shift from a roughly one size fits all approach—where close to all taxpayers experience a deterrence approach—to a more responsive and collaborative approach as in co-operative compliance programmes. Such programmes build on the idea that the participating corporations disclose relevant information including their tax risks and are transparent to the tax administrations and in return will tax administrations provide real-time predictability and clarity concerning taxation issues of relevance for the corporation. In brief, co-operative compliance builds on the slogan: “…certainty in exchange for transparency” (OECD 2016, 7). Co-operative compliance has increasingly become a core concern and way of organizing the relation between tax authorities and large corporate tax payers when it comes to securing tax compliance. This working paper is the result of research by Work Package 6 in EU’s Horizon 2020 funded programme FairTax that has been running for the four-year period 2015-2019. Our research in Work Package 6 addresses how proactive engagements with large corporate taxpayers have affected regulation of tax collection and administrative processes, changed relationships between stakeholders and tax administrations, and influenced tax compliance in the Nordic countries. The aim of this working paper is to provide a comparison of the experiences in four of the Nordic countries: Denmark, Finland, Norway and Sweden and to propose recommendations.

Brøgger, Benedicte (2018)

Markets as an innovative organizations

[Academic lecture]. Key note speech.

The title of the conference is innovations, organizations, challenges and opportunities. Each on its own may not be the hottest of terms and together they seem a quite heavy load to get off the ground. Yet, for a global economy undergoing a great transformation, this discussion is urgently needed. The future of our economy and society is being shaped now, and we, as a community of scholars, can have an impact on its direction. My present research is on social entrepreneurship, markets and culture. I published a book on social entrepreneurship in Norway last year (Brøgger, 2017). This year I have been working on a book on social entrepreneurship in China. The China angle makes for a very different story of the global economic transformation. Corporate social responsibility, CSR, is a case in point. One great challenge of the CSR movement in Norway, has been to get enterprises to take social responsibility (Midttun, 2013). In the native CSR literature from China, researchers and policymakers see the problem in a very different light. There the enterprises have had all the social responsibility. The problem is how to get the enterprises out of the social responsibility (Ji, 2017). This also makes for a very different understanding of the ‘market’. I have seen that a new set of organizations have emerged and are shaping our economies and societies, what I allude to in the title of this talk as “markets as innovative organizations”. I will approach the problem in three steps • Schumpeter’s gift (background) • The ‘market’ as a root metaphor (the Adam Smith heritage) • The new ‘markets’ (or whatever we shall call them)

Brøgger, Benedicte (2018)

The Youwei Library. Sharing of books and revival of local culture in China

[Academic lecture]. Panel 018 The sharing economy: sharing with whom, sharing what and sharing for what purpose?.

Brøgger, Benedicte (2017)

Cultures for compliance – tax experts in Norway. Contribution to panel: Measuring and Mattering (Fair and Sustainable Taxation)

[Academic lecture]. 116th Annual Conference.

Brøgger, Benedicte (2017)

Changing relations between large taxpayers and the Norwegian tax agency 1992-2016

[Academic lecture]. National Tax Advocate Conversation Series.

Brøgger, Benedicte & Jevnaker, Birgit Helene (2017)

The Algorithm Fallacy

[Academic lecture]. Digital Culture and Society - international conference on Chinese and European developments.

Brøgger, Benedicte & Aziz, Kiran (2017)

On the value of compliance. A para-ethnographic study of tax compliance in Norway

[Academic lecture]. Cooperative compliance in retrospect and prospect.

Brøgger, Benedicte (2017)

Cultures for compliance - tax experts in Norway

[Academic lecture]. Department research seminar.

Brøgger, Benedicte (2017)

The Sharing Economy in China

[Academic lecture]. Nordic Center, Shanghai, Summer school.

Brøgger, Benedicte; Hugenschmidt, Eva & Klavenes, Kia (2014)

Social entrepreneurship in Norway: a question of combining incompatible resources

[Academic lecture]. Årskonferanse.

Dahl-Jørgensen, Carla; Brøgger, Benedicte & Huby, Guro Øyen (2014)

The anthropology of organizations: Report from a management tool

[Academic lecture]. Konferanse i antropologi.

Brøgger, Benedicte & Jevnaker, Birgit Helene (2013)

Understanding the waremaking practices: The art and gaps of silent and seen design

[Academic lecture]. 13th Annual Conference of the European Academy of Management (EURAM).

Foldspang, Lars; Lange, Peter, Puggard, Kristian Mørk, Bakken, Line, Madsen, Per Kongshøj, Hensing, Gunnel, Brøgger, Benedicte & Avset, Berit Sundby (2013)

Nordic Growth Sectors – How can working life policies contribute to improving the framework conditions? Key findings and policy recommendations of the Nordic Council of Ministers’ Globalisation Project

[Report]. Norden.

Brøgger, Benedicte & Salomon, Robert H (2013)

Å jobbe med arbeidsglede – hva kan virksomheter få ut av det? En kunnskapsstatus

[Report]. Arbeidsforskningsinstituttet.

AFI fikk i desember 2012 i oppdrag av Virke å gjennomgå eksisterende kunnskap om arbeidsglede. Denne rapporten er en noe bearbeidet versjon av den første. I rapporten gås det gjennom en stor internasjonal forskningslitteratur om arbeidsglede. Arbeidsglede eller jobbengasjement er et samlebegrep for en rekke positive faktorer knyttet til et arbeidsforhold. Begrepet stammer fra en nyskapende kobling mellom klassiske arbeidsmiljøstudier og positiv psykologi. I rapporten presenteres hva litteraturen sier om å skape betingelser for arbeidsglede, effektene av den, og dens mørkere sider. Forskningsresultatene har ikke form av endelige bevis, men det vi kan kalle sterke forskningsbaserte antakelser om at høyt jobbengasjement gi økt produktivitet, økt kundetilfredshet, økt nyskapning, større jobbtrofasthet og lavere sykefravær. Det gjelder i ulike bransjer og yrker. Konklusjonen i rapporten er at hovedmønsteret av disse antakelsene er såpass klart at det er rimelig å anta at det vil være fornuftig for de fleste virksomheter å satse på oppnå en høy grad av arbeidsglede blant medarbeiderne.

Brøgger, Benedicte & Baustad, Ingeborg (2012)

Kommunikasjonens betydning for god resultatoppnåelse. Del 2. Ulikheter mellom ledertyper

Sørsveen, Åge & Baustad, Ingeborg (red.). Kommunikasjon som ressurs

Brøgger, Benedicte (2012)

Kommunikasjonens betydning for god resultatoppnåelse. Del I. fellestrekk ved norske ledere i Asia

Sørsveen, Åge & Baustad, Ingeborg (red.). Kommunikasjon som ressurs

Heen, Hanne; Brøgger, Benedicte & Lundberg, Maria (2012)

Ethnography as critique – Going beyond universal truths Paper prepared forThe 28th EGOS Colloquium Helsinki, Finland July 5–7, 2012Benedicte Brøgger benedicte.broegger@afi-wri.noHanne Heen hanne.heen@afi-wri.noMaria Lundberg maria.lundberg@sintef.noEthnography as critique –Going beyond universal truths

[Academic lecture]. The 28th EGOS Collocuium, Helsinki.

SCHAFFT, Angelika; SPJELKAVIK, Øystein, Brøgger, Benedicte & GRIMSMO, Asbjørn (2012)

Arbeidsgiverlos – lederstøtte i arbeidet med psykisk helse på arbeidsplassen. Evaluering av forsøksordningen

[Report]. Arbeidsforskningsinstituttet.

Forsøksordningen med arbeidsgiverlos i NAV Arbeidslivssentre i syv fylker hadde oppstart i 2009 og avsluttes i 2012. Den er en del av et fagutviklingsprogram i regi av Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse (2007-2012). Evalueringen viser at arbeidsgivernes tilbakemeldinger er svært positive og at arbeidsgiverlosens innsats bidrar til økt interesse for temaet psykisk helse i virksomhetene. Rapporten viser at arbeidsgiverlosen representerer en type kompetanse og funksjon som er etterspurt og som mangler både i virksomhetene og i støttesystemet. Arbeidsgiverlosens substanskunnskap skaper tillit, fordi den representerer ekspertkunnskap på psykisk helse. Leder og personalansvarlige får gjennom arbeidsgiverlosen kunnskap om hva de selv kan gjøre når ansatte får psykiske helseplager. Arbeidsgiverlosene har bidratt med kompetanseheving i arbeidslivssentrene og ved NAV lokalkontor i fagfeltet arbeid og psykisk helse og innen veiledningsmetodikk. Rapporten peker på at hovedfokus har vært rettet mot veiledning og rådgivning for å hindre utstøting og å øke kompetansen på jobbfastholdelse, mens det så langt ikke ser ut til at arbeidet med delmål 2b har blitt vesentlig styrket. Rapporten peker på at det er en utfordring på lengre sikt å avgjøre om arbeidsgiverlos skal bestå som en egen ordning eller om kompetanse og metoder skal utvikles og implementeres i NAV generelt og i arbeidslivssentrene spesielt.

Børve, Brita; Aslesen, Heidi Wiig, Boge, Knut, Brøgger, Benedicte, Garnes, Åge, Lervik, Anne K. Eggen, Rønnevig, Elisabeth, Tolsby, June, Sethov, Ellen & Voll, Liv Oddrun (2012)

Rapport fra prosjektet Nettverksbygging, kompetanse- og studietilbudsutvikling innenfor innovasjon og entreprenørskap i Oslo-, Akershus- og Hedmarksregionen: NU E15

[Report]. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Brøgger, Benedicte (2012)

Evaluation report on the Nigerian Employer's Consultative Association(NECA) and Confederation of Norwegian Entreprise (NHO)collaboration program 2003-2011

[Report]. www.afi.no.

The report concludes that the program has had an impact on the well-being of three main groups of stakeholders: youth, women and entrepreneurs. Other conclusions is that the program has had an impact on capacity development and strengthening of NECA’s ability to play a role in civil society development and in maturing of market institutions in Nigeria, and to internationalize, and develop south-south relations. Norad, through NHO has contributed the financial resources, but more important for the outcomes of the program has been the transfer of business knowledge. The program is unique in its emphasis on high involvement practices and resource management. The form of the program is an innovative design in this development setting and there is a clear poten-tial for replication of the program.

Brøgger, Benedicte (2011)

Evaluation of the NHO-NECA (Norwegian Employers' Association-Nigerian Employers' Consultative Association) collaboration program 2003-2011

[Report]. Arbeidsforskningsinstituttet.

Brøgger, Benedicte (2011)

Connecting theory and practice, in practice - experiences from The Entrepreneurial Internship Program at the Norwegian School of Management (BI)

[Academic lecture]. (OLKC) Organizational Learning, Knowledge and Capabilities' annual conference.

Brøgger, Benedicte (2011)

Sosial entreprenørskap i Norge, arenaer og former for deltagelse

[Academic lecture]. Scandinavian Critical Theory Roundtable.

Brøgger, Benedicte (2010)

Intrapreneurship and participatory innovation in retailing

[Academic lecture]. 3rd International Conference and Doctoral Consortium focused on « Comparative approaches between research methods, consulting methodologies and doctoral programs across the United States and Europe ».

Brøgger, Benedicte (2010)

The sociality of the social entrepreneur

[Academic lecture]. Norsk antropologisk forenings årskonferanse, Antropologiens grenser - grensenes antropologi.

Brøgger, Benedicte (2010)

Action research and anthropology - understanding globalization

[Academic lecture]. EGOS (European group of Organization Studies) 26th annual colloquium, "Waves of Globalization".

Brøgger, Benedicte (2010)

GRA 3159 Entrepreneurial Internship Program. Hvordan koble teori og praksis – i praksis?

[Academic lecture]. Kurspaper til PED 0001: Introduksjonskurs i høyskolepedagogikk..

Brøgger, Benedicte (2009)

Work tasks on the move - local consequences of the new global divisions of labour

[Academic lecture]. Conference Work, life-project and globalisation: Understanding security, identity and morality in a wolrd of movement.

Brøgger, Benedicte (2009)

Hvorfor antropologien utfordrer troen på jernlover i den globale kapitalismen

[Academic lecture]. Annual conference of the Norwegian Anthropological Association.

Brøgger, Benedicte (2008)

Patterns of Collaboration in a World of Exchange - Retailing in Norway

[Academic lecture]. University of Chicago, workshop: Anthropology of Europe.

Brøgger, Benedicte (2008)

When the labour market is taken over by the market: working change, changing work in a Scandinavian retail chain

[Academic lecture]. European Group of Organization Studies, annual conference.

Brøgger, Benedicte (2008)

Collaboration in commerce

[Academic lecture]. American Anthropological Association annual conference.

Brøgger, Benedicte (2007)

Det bare hendte. Arbeidsinnvandring til Drammen

Kaldheim, Osmund (red.). Integreringskart 2007 Arbeidsinnvandring - en kunnskapsstatus

Brøgger, Benedicte & Wilberg, Petter (2006)

Den flerkulturelle byen -etnisk mangfold og nyskaping i Oslo. Sluttrapport

[Report]. Oslo kommune, Norconsult, Arbeidsforskningsinstituttet.

Stensaker, Bjørn; Brøgger, Benedicte & Nielsen, K (2006)

Evaluering av Senter for flerkulturelt og internasjonalt arbeid (SEFIA)

[Report]. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Hilsen, Anne Inga & Brøgger, Benedicte (2005)

Evaluation of the NHO programme in China

[Report]. Arbeidsforskningsinstituttet.

Brøgger, Benedicte & Wathne, Christin Thea (2005)

Hva fremmer og hva hemmer vekst i små og mellomstore bedrifter?

[Report]. Arbeidsforskningsinstituttet.

Rapporten gir en fremstilling av resultater fra FoU-prosjektet 'Hva hemmer og hva fremmer vekst i små og mellomstore bedrifter?'. Prosjektet løp i hele 2004 som et samarbeids-prosjekt mellom Håndverksbedriftenes landsforening (HBL), Mesterbrevnemnda (MN), Tømrermester Torstein Lium, Magne Stenberg AS, Dahl & Syversen Bygg og Vedlikehold AS, Fotograf Eldøy, Gullsmed H. Urvik AS, Urmaker Nordahl og CEC’s Frisør AS og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Hensikten med prosjektet var både konkret bedriftsutvikling, og å trekke ut generell lærdom fra de konkrete bedrifts-utviklingsprosessene med tanke på å avdekke og styrke mekanismer som bidrar til vekst i små og mellomstore bedrifter. Først gis det en presentasjon av fremgangsmåtene og fremdriften i prosjektet. Det gjøres også rede for hvordan bedriftsutviklingsprosjekter som bidrar til vekst kan legges opp. Rapporten viser at vekst er et mangetydig begrep, og et mangesidig fenomen som må håndteres lokalt og konkret. Med utgangspunkt i konkrete eksempler fra bedriftene drøftes ulike sider ved vekst, og håndtering av vekst. Deretter drøftes vekstprosesser i små og mellomstore bedrifter i sammenheng med småbedriftspolicyer og –virkemidler. Rapporten avdekker at det virker som at det er en mangel på katalysatorer og verktøy som treffer i forhold til dagens virkelighet i små og mellomstore bedrifter, og i håndverks-bedrifter. Småbedriftenes stemme er heller ikke særlig sterk i det offentlige rom, der rammebetingelsene for nærings-aktivitet drøftes og formes. Rapporten påpeker derfor at i tillegg til bedriftenes egenutvikling, er det behov for å utvikle landskapet mellom bedriftene og infrastrukturen.

Brøgger, Benedicte & Finsrud, Henrik D. (2003)

Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør. Et innspill til utviklingsdialogene i Vesfold

[Report]. Arbeidsforskningsinstituttet.

Rapporten gir en fremstilling av resultater fra forprosjektet Fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør som ble gjennomført i Vestfold av Arbeidsforskningsinstituttet as (AFI) høsten 2002. Rapporten har to deler. I første del gjennomgås betingelser for å kunne utvikle det regionale partnerskapet i Vestfold, eller det vi har kalt organisering av det regionale rom. Deretter følger forslag til hovedprosjekter innen følgende områder: næring, kompetanse, kultur, samferdsel og utviklingskapital. Til slutt anbefales en egen satsning på utvikling av fylkeskommunens rolle som utviklingsaktør. Utviklingen av partnerskapet og internutviklingen i fylkeskommunen henger nøye sammen, men vi anbefaler allikevel å nærme seg dette som separate prosjektområder fordi prosjektene krever ulik metodikk, prosesser og framdrift. I rapportens annen del gis først korte gjennomganger av hvordan vi forstår begrepet region, og av forskningsmetode og prosjektdesignet. Deretter følger en fremstilling av viktige trekk ved situasjonen i Vestfold i dag. Fremstillingen tar utgangspunkt i de ulike settene med aktører som er engasjert i arbeidet med regional utvikling, og tar også for seg samarbeidsutfordringer og -erfaringer. Disse ulike aktørene, og kvaliteten på koblingene mellom dem, utgjør nå-situasjonen som det regionale partnerskapet kan utvikle seg videre fra. Rapporten viser at det i Vestfold er for mange arenaer med for svake koblinger, men den viser også at det omfattende samarbeid som har vært, og den utviklingskompetanse som finnes, gir et godt grunnlag for utvikling av et robust regionalt partnerskap. Emneord: Regional utvikling, partnerskap, organisasjonsutvikling, nettverk, næringsutvikling, innovasjon, strategi, ledelse, dialog

Brøgger, Benedicte; Hauger, Morten, Johannesen, Yngve, Osvik, Arne & Pålshaugen, Øyvind (2001)

Organisasjonsutvikling i varehandelen. Fra enhetlige butikker til mangfoldige kunder

[Report]. Arbeidsforskningsinstituttet.

Rapporten gir en framstilling av resultater fra FoU-prosjektet Organisasjonsutvikling i varehandelen, som gjennomføres av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Norges Varehandelshøyskole BI (NVH-BI), i samarbeid med kjedene Berg-Hansen, Bohus, Byggmakker, Choice Hotels, Esthetique, Expert, Match, og Meny. Hovedemnet i prosjektet er spørsmålet om hvordan kjede og butikker i samarbeid kan styrke kundeorientering, bedre kunderelasjonene og øke kompetansen i kundebehandling hos de ansatte i butikkene. Først gis det en diagnose av viktige trekk ved situasjonen for varehandelen i dag, deretter framstilles resultatene av en undersøkelse av hvilken effekt sentralt initierte opplæringstiltak har hatt på utvikling av realkompetansen i butikkene, samt av hvilke forhold som kunne bidra til å hemme/fremme slik kompetanseutvikling. Rapporten viser gjennom en rekke case-studier at måtene å drive kompetanse-utvikling på kan ta mange former, dersom man vet å utnytte de lokale forhold på fruktbart vis. Rapporten dokumenterer også hvordan erfaringsutveksling og dialoger kjedene i mellom virker til å styrke utviklingsarbeidet som foregår innen hver av kjedene. Den viser at denne type samarbeid kjedene imellom om kompetanseutvikling, er et nyttig supplement til det utviklingsarbeid de enkelte kjedene holder på med hver for seg.

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2001 University of Oslo Ph.D Dr. Polit.
1989 University of Oslo Mag.art of sociology
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2013 - Present BI Norwegian Business School Professor
2019 - 2019 BI Norwegian Business School Head of Department of Communication and Culture
2015 - 2017 BI Norwegian Business School Associate dean EMBA
2015 - 2017 BI Norwegian School of Business Associate Dean BI-Fudan MBA progran
2011 - 2013 Høgskolen i Oslo og Akershus Research director
2010 - 2011 BI Norwegian Business School Associate Professor
2007 - 2010 BI Norwegian Business School Postdoctoral Fellow
2007 - 2009 The University of Chicago Visiting Scholar
2000 - 2007 Work Research Institute Senior Researcher
1995 - 2000 University of Oslo PhD Candidate