Fagprofil

Hilde Salte

Stipendiat - Institutt for kommunikasjon og kultur

Publikasjoner registrert i Cristin

(Register for vitenskapelige publikasjoner)

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2013 BI Norwegian Business School Master of Science
2013 BI Norwegian Business School Master of Science