Fagprofil

Ratib Lekhal

Førsteamanuensis - Institutt for kommunikasjon og kultur

Publikasjoner registrert i Cristin

(Register for vitenskapelige publikasjoner)

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2013 University of Oslo Ph.D Dr. Philos.
2007 University of Oslo Master Cand.Ped.
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2016 - Present BI Norwegian Business School Associate professor
2013 - 2015 Hedmark University of Applied Sciences Associate professor
2012 - 2014 Norwegian Institute of Public health Researcher