-
Ansattprofil

Ratna Elisabet Kamsvåg

Høyskolelektor - Institutt for kommunikasjon og kultur

Publikasjoner

Kamsvåg, Ratna Elisabet (2019)

Debattlederen som politisk aktør. En studie av partilederdebattene i valgåret 2013.

Norsk Medietidsskrift, 26(3), s. 1- 16. Doi: 10.18261/issn.0805-9535-2019-03-04 - Fulltekst i vitenarkiv

For velgerne er fjernsynsdebattene fremdeles en viktig kilde til informasjon. Samtidig kritiseres pressen for politisk slagside i mediedekningen ved valg. Det er dette som motiverer denne studien. Med en bakenforliggende forståelse for et fenomenologisk forstått førstepersonsperspektiv studeres her abduktive indikatorerer. Gjennom framstillinger i hyppighetstabeller av slike uheldige forekomster kan artikkelen bidra til å si noe om avstanden mellom det observerbare og observatøren i diskursen om forskjellsbehandling av politikere. Materialet i denne studien er alle partilederdebatter i valgåret 2013. For å kunne belyse dette fra flere sider, er det brukt en kombinasjonsdesign i arbeidet. Noen av funnene resonnerer med tidligere forskning, som peker på at forskjellsbehandling kan knyttes til faktum om partiene er i posisjon eller opposisjon på det aktuelle tidspunktet, men min analyse gjør også oppmerksom på at dette er mer komplekst: Debattlederens personlige stilnivå trer fram som et viktig moment, og det viser seg at debattlederen i TV 2, oftere enn i NRK, griper til underholdende poenger. Det tegner seg også opp et bilde av at det personlige stilnivået modereres når kanalen bruker to debattledere i samme sending.

Kamsvåg, Ratna Elisabet (2018)

NRK Nyhetsmorgen Kulturnytt

NRK P2 [Radio]

Kamsvåg, Ratna Elisabet (2018)

NRK.no Nyheter

nrk.no [Internett]

Kamsvåg, Ratna Elisabet (2018)

NRK Kveldsnytt

NRK 1 [TV]

Kamsvåg, Ratna Elisabet (2017)

Dagsrevyen

NRK 1 [TV]

Kamsvåg, Ratna Elisabet (2017)

NRK Nyhetene Valgmorgen

NRK 1 [TV]

Kamsvåg, Ratna Elisabet (2017)

Dagsnytt atten

NRK 2 / P2 [TV]

Kamsvåg, Ratna Elisabet (2017)

Detektor. NRK debatt SoMe.

NRK Debatt Facebook [Internett]

Kamsvåg, Ratna Elisabet (2017)

Detektor. NRK debatt SoMe.

NRK Debatt Facebook [Internett]

Kamsvåg, Ratna Elisabet (2017)

Detektor

NRK 1 [TV]

Kamsvåg, Ratna Elisabet (2017)

Detektor

NRK 1 [TV]

Kamsvåg, Ratna Elisabet (2017)

Detektor

NRK 1 [TV]

Kamsvåg, Ratna Elisabet (2017)

Ildprøven nærmer seg: Stortingsvalget 2017. Hvordan skal vi vokte demokratiet når valgkampen braker løs?

NRK [TV]

Kamsvåg, Ratna Elisabet (2017)

Retorikkens grøss

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Kamsvåg, Ratna Elisabet (2017)

Retorikk og politikk

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Kamsvåg, Ratna Elisabet (2017)

Støre snakker sant

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Kamsvåg, Ratna Elisabet (2016)

NRK Nyhetene Kulturnytt

NRK P2 [Radio]

Kamsvåg, Ratna Elisabet (2016)

Dagsnytt atten

NRK 2 / P2 [TV]

Kamsvåg, Ratna Elisabet (2016)

Debatten: USAvalg

NRK 1 [TV]

Kamsvåg, Ratna Elisabet (2016)

TV 2 Nyhetene

TV 2 Nyhetskanalen [TV]

Kamsvåg, Ratna Elisabet (2016)

Oppsummering av USA-valget: Retorikken tapte

Podcast: Ærlig talt! [Radio]

Kamsvåg, Ratna Elisabet (2015)

Valg 2017: Din stemme

NRK 1 [TV]

Kamsvåg, Ratna Elisabet (2015)

God Morgen Norge

TV 2 [TV]

Kamsvåg, Ratna Elisabet (2015)

TV 2 Nyhetene

TV 2 Nyhetskanalen [TV]

Kamsvåg, Ratna Elisabet (2013)

Valgkrampen 2013

[Internett]

Kamsvåg, Ratna Elisabet (2017)

Kommunikasjon og norsk for ingeniører

[Textbook]. Universitetsforlaget.

Kamsvåg, Ratna Elisabet (2017)

Retorikkens grøss

[Academic lecture]. Den nordiske konferansen for retorikkforskning: Retorik, sanser, følelser.

Kamsvåg, Ratna Elisabet (2017)

Genre Studies: The Rhetorical Power of and in Paratexts

[Academic lecture]. EROTEMA - A Conference on Rhetoric and Literature.

Kamsvåg, Ratna Elisabet (2016)

Spalteinnlegg: Trumps store fordel

[Article in business/trade/industry journal]. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

Kamsvåg, Ratna Elisabet (2016)

Spalteinnlegg: Debattlederen som politisk aktør

[Article in business/trade/industry journal]. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

Kamsvåg, Ratna Elisabet (2016)

Spalteinnlegg: Taperen kan vinne

[Article in business/trade/industry journal]. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

Kamsvåg, Ratna Elisabet (2015)

Spalteinnlegg: Tunga rett i munnen, Høie!

[Article in business/trade/industry journal]. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

Kamsvåg, Ratna Elisabet (2015)

Spalteinnlegg: Regjeringens retoriske situasjon

[Article in business/trade/industry journal]. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

Kamsvåg, Ratna Elisabet (2015)

Spalteinnlegg: Ekspertene slipper unna

[Article in business/trade/industry journal]. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

Kamsvåg, Ratna Elisabet (2015)

Spalteinnlegg: Støres store sko

[Article in business/trade/industry journal]. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

Kamsvåg, Ratna Elisabet (2014)

Spalteinnlegg: Nyanser av naken

[Article in business/trade/industry journal]. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2013 University of Oslo Master
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2012 - Present BI Norwegian Business School Adjunct lecturer