Fagprofil

Sigrid Røyseng

Professor - Institutt for kommunikasjon og kultur

Publikasjoner registrert i Cristin

(Register for vitenskapelige publikasjoner)

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2007 University of Bergen Ph.D Dr. Polit.
1999 University of Oslo Master Cand. Polit.
1995 University of Oslo Bachelor
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2016 - Present Norwegian Academy of Music Adjunct Professor
2013 - Present BI Norwegian Business School Professor
2010 - 2013 BI Norwegian Business School Associate Professor
2007 - 2011 Høgskolen i Telemark Adjunct Associate Professor
2008 - 2010 Arts Council Norway Senior Adviser
1999 - 2008 Telemark Research Insitute (Telemarksforsking) PhD Candidate, researcher and research coordinator