Fagprofil

Sølvi Lyngnes

Dosent - Institutt for kommunikasjon og kultur

Publikasjoner registrert i Cristin

(Register for vitenskapelige publikasjoner)

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
1980 Norwegian University of Science and Technology Master Cand. Philol.
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2015 - Present BI Norwegian Business School Docent
1995 - 2015 BI Norwegian Business School Assistant Professor/ Senior Lecturer
1993 - 1995 BI Norwegian Business School Assistant Professor II
1992 - 1994 Senter for Bygdeforskning NTNU Researcher
1988 - 1992 Finnmark University College Assistant Professor
1987 - 1988 Alta Museum Curator/ manager
1979 - 1987 Alta Gymnas Secondary education teacher with a master's degree