-
Ansattprofil

Steinar Bjartveit

Høyskolelektor II - Institutt for kommunikasjon og kultur

Ekspertområder

Publikasjoner

Erlandsen, Margrethe Aaen; Harwiss, Hilde Elise Lytomt, Bjartveit, Steinar & Arnevik, Espen Kristian Ajo (2022)

Ledelse mellom sterke ideologier og lillebrorkomplekser – en eksplorerende studie i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 59(2), s. 120- 128. Doi: 10.52734/T429j596

Bakgrunn: Rusbehandling har en lang tradisjon i Norge, men ble en del av spesialisthelsetjenesten først i 2004. Endringen førte til nye krav og utfordringer med hensyn til ledelse. For å utvikle fagområdet videre er det viktig å forstå hvordan tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) oppleves i dag sett fra et lederperspektiv, og hvordan lederrollen oppleves. Dette var hensikten med studien.Materiale og metode: I perioden 2017–2020 ble 28 nettverksgrupper med totalt 104 ledere fra TSB som arbeidet med lederutvikling, undersøkt. Studien er basert på tre fokusgruppeintervjuer med mentorene for nettverksgruppene. Intervjuene ble analysert gjennom systematisk tekstkondensering.Resultater: Analysen resulterte i fire hovedkategorier – «lillebrorkomplekset», «verdier i TSB», «pragmatisk ledelse» og «det subjektive lederskap».Fortolkning: Analysene viser at uformelle makthierarkier, ideologi og forventninger om tverrfaglighet i alle beslutninger gir grobunn for en flat struktur og utydelig ledelse. Funnene viser tydelig at det er behov for tiltak som styrker anerkjennelsen av TSB som eget fagfelt og utvikler lederrollen.

Bjartveit, Steinar & Roos, Gøran (2005)

Scandinavian Perspectives on Management Consulting

Cappelen Damm Akademisk.

Sundquist, Jonas & Bjartveit, Steinar (2018)

Pragmatisk ledelse kan redde laget

Psykologisk.no [Fagblad]

Karlsen, Pål Johan & Bjartveit, Steinar (2017)

– Ledere og psykologer bør lære av Odyssevs

Psykologisk.no [Fagblad]

Bjartveit, Steinar (2016)

Odyssevs kjører Porsche

NRK [Radio]

Bjartveit, Steinar (2016)

Vi deler kaffe

NRK [Radio]

Bjartveit, Steinar (2016)

Mat og kaffesladder på jobben

NRK [Radio]

Bjartveit, Steinar (2016)

En kamp om makt

Ukeavisen Ledelse [Avis]

Bjartveit, Steinar (2016)

Seierherren Erdogan kan være statslederen Erdogans verste fiende

Ukeavisen Ledelse [Avis]

Bjartveit, Steinar (2016)

Hva kan ledere lære av kong Haakons nei

Ukeavisen Ledelse [Avis]

Bjartveit, Steinar (2016)

Hvordan blir han som leder? Donald Trump blir USAs 45. president.

Ukeavisen Ledelse [Avis]

Bjartveit, Steinar (2016)

Odyssevs - en annerledes lederhelt

Ukeavisen Ledelse [Avis]

Bjartveit, Steinar (2018)

Organisasjoners iboende faenskap

[Article in business/trade/industry journal]. Psykologisk.no

Bjartveit, Steinar (2016)

Odyssevs

[Scientific book]. Fagbokforlaget.

Bjartveit, Steinar; Eikeset, Kjetil & Kjærstad, Trond (2012)

Roma victrix

[Popular scientific book]. Fagbokforlaget.

Bjartveit, Steinar (2008)

Innovation in executive development. A case-based study of practice in international business school. Chapter: An environment of innovation - the BI Norway story

[Report]. Ashridge - UNICON.

Bjartveit, Steinar & Eikeset, Kjetil (2008)

Makt og verdighet. Perspektiver på ledelse

[Scientific book]. Cappelen Damm AS.

Bjartveit, Steinar & Roos, Gunilla (2005)

Scandinavian Perspectives on Management Consulting

[Scientific book]. Cappelen Damm Akademisk.

Natvig, Bent & Bjartveit, Steinar (2003)

The Prisoner`s Dilemma in groups with and without a competitive environment

[Report]. Norwegian School of Management.

Competitive environments have a destructive effect on co-operation and the attainment of goals in the Prisoner`s Dilemma. Two studies of the Prisoner`s Dilemma among groups looked at the degree of co-operation, co-operative initiative and the attainment of goals in competitive (n=10 games) and non-competitive environments (n=11 games) respectively. The groups in the competitive environments had a shared history of inter-group competition, while the groups without competitive environments were formed for the purpose of this study. The results show that groups in competitive environments had significantly lower degrees of co-operation and a lower degree of goal attainment. Most games evinced a declining performance development, with all players ending up with a negative result. The internal competition between the groups destroyed the groups` chances of attaining their goal of achieving the highest possible result. Instead, conflict between the players escalated, and the games ended in a dead-lock with both parties inflicting losses on each other.

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
1988 University of Oslo Master Cand. Psychol.
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2001 - Present Bjartveit & Eikeset As Partner and consultant
1991 - Present BI Norwegian Business School Adjunct Lecturer
1990 - Present Own firm, consulting consultant
2010 - 2013 Deusto Business School Lecturer
2004 - 2005 University of Uppsala Lecturer
1992 - 1996 Scandinavian Management Consultants AS Associated consultant
1991 - 1995 Norges Handelshøyskoles Kursvirksomhet, Oslo Lecturer
1989 - 1995 University of Oslo Lecturer
1991 - 1991 Habberstad A/S Associated consultant