Fagprofil

Tor Bang

Førsteamanuensis - Institutt for kommunikasjon og kultur

Publikasjoner registrert i Cristin

(Register for vitenskapelige publikasjoner)

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2013 University of Bergen PhD
1998 University of Oslo Master Cand. Polit.
1978 Høgskolen i Hedmark Bachelor
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2012 - Present BI Norwegian Business School Associate professor
2003 - 2012 BI Norwegian Business School Senior Lecturer
1997 - 2003 BI Norwegian Business School Lecturer
1998 - 1999 Oslo and Akershus University College of Applied Sciences Assistant Professor
Last flere artikler